Csendes Percek augusztus 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Aug. 12., K, 03:41:03 CEST


            2008. augusztus 12. kedd            

Lk 7,36-50.

36 Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a
farizeus házába, és asztalhoz telepedett. 37 Egy bűnös asszony pedig,
aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a
farizeus házában, kenetet hozott egy alabástromtartóban. 38 Megállt
mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és
hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. 39
Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta
magában: "Ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az
asszony, aki hozzáér: bűnös." 40 Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta
neki: "Simon, van valami mondanivalóm neked." Ő pedig így szólt:
"Mester, mondd!" 41 Erre ezt mondta Jézus: "Egy hitelezőnek volt két
adósa: az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. 42
Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük
vajon melyikük szereti őt jobban?" 43 Simon így válaszolt: "Úgy
gondolom, hogy az, akinek többet engedett el." Ő pedig ezt mondta neki:
"Helyesen ítéltél" - 44 és az asszony felé fordulva beszélt tovább
Simonhoz: "Látod, ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba: vizet lábamra
nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg.
45 Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni
a lábamat. 46 Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel
kente meg a lábamat. 47 Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott
meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg,
kevésbé szeret." 48 Az asszonynak pedig ezt mondta: "Megbocsáttattak a
te bűneid." 49 Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás
között: "Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?" 50 Ő pedig így
szólt az asszonyhoz: "A te hited megtartott téged, menj el
békességgel!"

           KEGYELEM ÁLTAL, SZABADON
           

Mert sokat vétkezünk mindnyájan. (Jak 3,2)

Simon megdöbbent azon, hogy Jézus megengedte a "bűnös" asszonynak, hogy
megérintse. Miután ő Jézussal szemben a vendéglátás legalapvetőbb
szabályait is elmulasztotta - lábmosás, csók, a fej megkenése olajjal -
megsétődött, hogy Jézus így viszonyult ehhez a nőhöz. Ekkor Jézus egy
példázatot mondott két emberről, akiknek az adósságát elengedte egy
könyörületes hitelező. Az egyiküknek egy nagy összeget, a másiknak egy
sokkal kisebbet. Jézus megkérdezte Simontól, vajon melyikük szereti
jobban a hitelezőt. Mikor Simon azt mondta, hogy az, akinek többet
engedett el; Jézus párhuzamot vont a példázat és az asszony között, aki
megkente lábait.
A megvetett és elítélt asszony úgy tudott reagálni Jézus szeretetére,
ahogyan a férfi vallási vezető képtelen volt. Isten útja nem a törvény
betűjéhez való ragaszkodás, hanem a kegyelem, a megbocsátás, a
nagylelkűség, az igazság, a könyörület, Isten Jézusban testet öltött
üzenete.
Simonhoz hasonlóan mi is ismerjük, milyen érzés bűnöket elkövetni, és
mindig jónak látni önmagunkat. De Isten szeretete és megbocsátása
leleplezi a mi önigazságunkat. Ha valóban elfogadjuk Isten szabadító
kegyelmét, akkor késedelmesek leszünk az ítélkezésre, és gyorsak a
megbocsátásra.

Imádság: Istenünk, taníts minket, hogy tudjuk egymást tisztelni. Segíts
könyörületesnek lennünk másokkal. Ámen.

Sok a bűnünk, de Isten kegyelme mindent elfedez.
Tony Nancarrow (Dél-Ausztrália, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKIT ELÍTÉLTÜNK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról