Csendes Percek augusztus 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Aug. 4., H, 03:41:02 CEST


            2008. augusztus 4. hétfő            

Mt 7,7-14.

Jézus mondja: 7 "Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok,
zörgessetek, és megnyittatik nektek. 8 Mert aki kér, mind kap, aki
keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. 9 Ugyan ki az közöttetek,
aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, 10 vagy ha halat kér, kígyót
ad neki? 11 Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni
gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok
azoknak, akik kérik tőle?"
12 "Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti
is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a
próféták."
13 "Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az
út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. 14 Mert
szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen
vannak, akik azt megtalálják."

             A LELAKATOLT KAPU
             

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük
vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség...
Ámen. (Ef 3,20-21)

Amint egy barátommal közeledtünk a lelkigyakorlatos ház bejáratához,
azt láttuk, hogy a kapu zárva van, és egy lánccal is körbe van tekerve.
Leállítottuk az autót, és azon töprengtünk, mitévők legyünk. Dudáltunk,
de nem történt semmi. Megnyomtuk a kapucsengőt, nem válaszolt senki.
Megpróbáltuk felhívni a gondnokot, de senki nem vette fel a telefont.
Tíz perc elteltével már kezdtünk idegesek lenni, ahogyan a dél-afrikai
nap egyre magasabbra emelkedett az égen. Barátom újra odalépett a
kapuhoz, és a lakattal babrált. Meglepetésére, a lánc nem is volt
összelakatolva! Könnyűszerrel meglódítva kitárta a kaput és beléptünk a
területre, szívből nevetve saját balgaságunkon.
Életünk során sokszor találjuk szemben magunkat zárt ajtókkal,
eltorlaszolt utakkal, lehúzott redőnyökkel. Néha úgy véljük, szorosan
be vannak zárva, meg sem próbáljuk kinyitni őket. Inkább aggódunk,
bosszankodunk és izzadunk!
Isten Lelke azonban bennünk van. Ha elég bátrak vagyunk azt tenni, amit
Isten kér tőlünk, az ő segítségével szélesre nyíló kapukra, járható
utakra és kitáruló ablakokra találunk majd.

Imádság: Urunk, adj önbizalmat és bátorságot akaratod teljesítéséhez,
még ha a kapuk zártnak tűnnek is! Ámen.

A Szentlélek ereje által messze többet megtehetünk, mint amit el tudunk
képzelni.
Wes Magruder (Yaounde, Kamerun)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ZÁRT AJTÓK ELŐTT ÁLLNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról