Csendes Percek április 13.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Ápr. 13., V, 03:41:01 CEST


           2008. április 13. vasárnap           

Kol 3,12-25.

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és
szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget,
türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus
békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy
testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek
gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek
egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással
énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya
Istennek őáltala.
18 Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az
Úrban. 19 Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk
mogorvák. 20 Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden
tekintetben, mert ez kedves az Úrban. 21 Ti apák, ne ingereljétek
gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. 22 Ti szolgák,
engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra
szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta
szívvel, félve az Urat. 23 Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy,
mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, 24 tudván, hogy ti
viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak
szolgáljatok tehát. 25 Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja
vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás.

           UGYANAZ A MUNKA, MÁS FŐNÖK
           

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy,
mint az embereknek. (Kol 3,23)

48 éve vagyok feleség és anya. Otthon maradtam, hogy felneveljem öt
fiamat. Saját magam főnöke voltam, és a munkám gyakran kimerített.
Elérhetetlen célokat tűztem ki magam elé, és egyedül próbáltam
megvalósítani. Azt akartam, hogy a házam ragyogjon, a gyerekeim jól
neveltek legyenek, és minden tökéletes legyen a családomban. Mivel
heten laktunk egy kis házban, nem mindig tudtam megvalósítani az
elképzeléseimet.
23 évvel ezelőtt a tinédzser korú Brian fiam egy jobb megoldást
javasolt: Anya, Isten szeretne a főnököd lenni. Engedd, hogy irányítsa
az életedet. Tanácsa megváltoztatta az életemet.
Minden vasárnap templomba jártam, tisztességesen éltem, de meglepődtem,
hogy Istent a mindennapi életem is érdekli, és személyes kapcsolatot
szeretne kialakítani velem. Sok türelem kellett, hogy alkalmazkodni
tudjak ehhez az új látáshoz, de a bibliaolvasás segítségével lelkileg
megerősödtem. Behívtam Jézust az szívembe, és kértem, hogy irányítsa az
életemet.
Ma ugyanazt csinálom, amit sok-sok éve, de azóta már az Úrnak teszem és
nem magamnak. Szeretem a munkámat, és a főnököm nem e világból való.

Imádság: Istenünk, emlékeztess minket arra, hogy mindent érted tegyünk!
Ámen.

Isten a mindennapi életünk része akar lenni, kis és nagy dolgokban
egyaránt.
Frances Gregory Pasch (New Jersey, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ELÉRHETETLEN CÉLOKAT TŰZNEK KI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról