Csendes Percek április 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Ápr. 12., Szo, 03:41:02 CEST


           2008. április 12. szombat            

2Kor 5,16-21.

16 Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha
ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 17
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre. 18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy
nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21 Mert azt, aki nem
ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

               MEGBÉKÉLÉS
               

Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!
(Zsolt 133,1)

Korea legszebb hegye a Kum-Kang hegy. Mivel Észak-Koreában van,
Dél-Koreából senki sem láthatta ezt a helyet az elmúlt hatvan évben.
Amikor azonban az észak- és dél-koreai kormányok békét kötöttek, újra
megnyílt az út a Kum-Kang hegységhez.
Ma már mindkét országból látogatnak ide keresztyének, hogy a békéért és
az újraegyesítésért imádkozzanak. Rendeztek már koncertet és közös
istentiszteletet is. Érzem, ahogyan Isten legnagyobb álmunk felé vezeti
nemzetünket, az újraegyesítés felé.
Habár Észak- és Dél-Koreát hosszú idő óta ellenségeknek tekintik, mi
testvérek vagyunk - Isten családjának tagjai. Isten nemcsak
megbocsátotta bűneinket, és megbékéltetett önmagával, de a békéltetés
szolgálatát is ránk bízta (2Kor 5,19). Talán az, hogy segítünk
másoknak, hogy békében éljenek egymással és Istennel, a legértékesebb
istentisztelet, amit valaha felajánlhatunk.

Imádság: Szerető Istenünk, add nekünk a megbékélés lelkületét, hogy a
te békeköveteid lehessünk ezen a világon. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Készen állok-e a békesség magvainak elhintésére?
Kyung-Ha Shin (Szöul, Dél-Korea)

IMÁDKOZZUNK ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról