Csendes Percek április 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Ápr. 7., H, 03:41:01 CEST


            2008. április 7. hétfő            

5Móz 4,27-40.

27 Szétszór benneteket az ÚR a népek közé, és csak kevesen maradtok meg
azok közt a nemzetek közt, ahova elhajt benneteket az ÚR. 28 Ott majd
olyan isteneket kell szolgálnotok, amelyeket emberi kéz készített fából
és kőből, amelyek nem látnak, nem hallanak, nem esznek és nem
szagolnak. 29 De ha keresni fogod ott az URat, a te Istenedet,
megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed. 30 Ha nyomorúságban
leszel, és utolérnek mindezek a dolgok, de végül megtérsz Istenedhez,
az ÚRhoz, és hallgatsz a szavára, 31 akkor mivel irgalmas Isten az ÚR,
a te Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. Nem feledkezik
meg az atyáiddal kötött szövetségről, amelyet esküvel fogadott meg
nekik. 32 Kutasd át a régi időket, amelyek előtted voltak, attól fogva,
hogy embert teremtett Isten a földre, az ég egyik szélétől a másik
széléig, történt-e ilyen nagy esemény, vagy hallott-e valaki ehhez
foghatót?! 33 Volt-e olyan nép, amely hallotta a tűz közepéből szólani
Isten szavát, és mégis életben maradt, mint ahogyan te hallottad? 34
Vagy volt-e olyan isten, amelyik megpróbált előállni, hogy kivegyen egy
népet a többi nép közül próbatételekkel, jelekkel és csodákkal, harcok
árán is, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy és félelmes tettekkel,
ahogyan veletek megtette mindezt Istenetek, az ÚR Egyiptomban, a
szemetek láttára? 35 Azért láthattad meg ezeket, hogy megtudd: az ÚR az
Isten, és nincs más rajta kívül. 36 Az égből hallatta szavát, hogy
figyelmeztessen téged, a földön pedig nagy tüzet láttatott veled, és a
tűzből hallottad beszédét. 37 És mivel szerette atyáidat, és
kiválasztotta utódaikat, azért hozott ki ő maga nagy erővel
Egyiptomból. 38 Nálad nagyobb és erősebb népeket űz ki előled, hogy
bevigyen téged, és neked adja földjüket örökségül. Így van ez ma is. 39
Tudd meg azért ma, és szívleld meg: az ÚR az Isten fenn a mennyben és
lenn a földön, nincs más! 40 Tartsd meg rendelkezéseit és
parancsolatait, amelyeket én ma parancsolok neked, hogy jó dolgod
legyen neked és utódaidnak, és hogy sokáig élhess azon a földön,
amelyet Istened, az ÚR ad neked minden időkre!

              ISTENT KERESVE
              

De ha keresni fogod ott az Urat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes
szívvel, lélekkel keresed. (5Móz 4,29)

Lelkészünk ezzel fejezte be az igehirdetését egy vasárnap: "Menjetek és
keressétek Istent!" Hogyan találhatnám meg Istent? - gondoltam. Nem
vagyok szent, sem hittudós, és nem mindig értem Isten útjait. Isten
olyan hatalmasnak és lenyűgözőnek tűnt, annyira elérhetetlennek.
Mégis, a következő hét során látni kész szemeimmel és hallani hajlandó
füleimmel mindennap fölfedeztem Isten jelenlétét az engem körülvevő
világban. Isten hangját hallottam a fészkét készítő poszáta dalában, a
kertem füvében zümmögő és surrogó teremtmények neszezésében. Istent
éreztem egy újszülött csecsemő puha bőrében és egy kétkezi munkás
kérges tenyerében. Istent láttam a tél után kibújt első virágokban,
akárcsak kutyám ragaszkodó tekintetében. Isten mindenhol ott volt, és
mindig velem volt. Új módon értettem meg Istent.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts fölismernünk téged csodálatos,
mindennapi áldásaidban. Ámen.

Isten ott van minden teremtményében, minden időben.
Nancy J. Stauffer (Georgia, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY LÁSSUK ISTENT MA!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról