Csendes Percek április 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2008. Ápr. 3., Cs, 03:41:02 CEST


           2008. április 3. csütörtök           

1Jn 4,7-12.

7 Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki
szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; 8 aki pedig nem
szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. 9 Abban
nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte
el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. 10 Ez a szeretet, és nem az,
ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és
elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. 11 Szeretteim, ha így
szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük
egymást. 12 Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten
lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.

            GYERMEKKORI EMLÉKEK
             

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor
sem tér el attól. (Péld 22,6)

Gyermekkoromban a házunk egy völgyben állt, egy olyan utcában, amelyik
az egyik hegyről indult lefelé, s a szemközti hegyen folytatódott. Apám
gyalog járt munkába. Testvéreimmel minden nap ott álltunk a tornácon és
vártuk, hogy hazaérkezzen. Mindig elmosolyodott, mikor meglátott
bennünket felfelé szaladva, hogy "Apu! Apu!" - kiáltással üdvözöljük.
Felkapott, átölelt, megpuszilt és játékosan "kis majmok"-nak nevezett
minket. Mi pedig belekapaszkodtunk, míg oda nem ért a házig, hogy
anyánkat üdvözölje.
Ezekre a boldog napokra gondolva eszembe jut sok szomszéd gyerek, aki
nélkülözte a meleg ölelést, a csókot, a gyengéd apai szót. Azt is
tudom, hogy manapság sok gyermek sóvárog olyan igazi szülői példakép
után, aki kielégíthetné érzelmi igényeit. Ennek hiányában a gyermekek
érzelmileg hátrányos helyzetben nőnek fel, s így képtelenek kimutatni a
szeretetüket.
Milyen magokat ültetünk el gyermekeink szívében? Közömbösségre vagy
melegségre, gyűlöletre vagy szeretetre, bánatra vagy örömre tanítjuk
őket? Isten irántunk való szeretete örökség, melyet gyermekeinknek
méltán tovább adhatunk.

Imádság: Atyánk, hadd tehessünk bizonyságot szeretetedről, hogy a
körülöttünk élők megismerhessenek téged. Ámen.

Gyermekeink tartós boldogsága azon a szereteten múlik, amit ma adunk
nekik.
Luis E. Llanes (Chubut, Argentína)

IMÁDKOZZUNK AZ ÉRZELMILEG ELHANYAGOLT GYEREKEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról