Csendes Percek szeptember 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 28., P, 03:41:01 CEST


           2007. szeptember 28. péntek           

Mk 2,1-12.

1 Néhány nap múlva ismét elment Jézus Kapernaumba, és elterjedt a híre,
hogy otthon van. 2 Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó
előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. 3 Oda akartak
hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. 4 Mivel a sokaság miatt
nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő
volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. 5
Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: "Fiam,
megbocsáttattak a bűneid." 6 Ott ültek néhányan az írástudók közül, és
így tanakodtak szívükben: 7 "Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja!
Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?" 8 Jézus lelkében
azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik:
"Miért tanakodtok így szívetekben? 9 Mi könnyebb: azt mondani a
bénának: Megbocsáttattak bűneid! - vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az
ágyadat és járj!? 10 Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van
hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához: 11 Neked
mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!" 12 Az pedig felkelt,
azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy
ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Ilyet még
sohasem láttunk!"

            MINDEN NAP KARÁCSONY
            

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a
világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és
árnyéknak változása. (Jak 1,17)

Amikor egy másik államban elfogadtam egy állást, a főnököm azt kívánta,
hogy azonnal kezdjek. Nem volt időm, hogy összecsomagoljak rendesen,
csak néhány ruhadarabot vittem magammal. Amíg odavoltam, a barátaim
dobozokba pakolták az otthon maradt háztartásomat. Később hazatértem,
hogy végleg elköltözhessek, akkor is ők segítettek a dobozok
cipelésében, a bérelt teherautó megpakolásában.
Új otthonomban nem találtam meg mindent rögtön elsőre, de nagyon hálás
voltam barátaim segítségéért. Ahogy az elkövetkező hónapok során új és
elveszettnek hitt dolgok kerültek elő, úgy éreztem, mintha minden nap
karácsony lenne, hisz minden doboz valami meglepetést rejtett.
Más szempontból is karácsony volt ez az idő. A barátaim odaáldozták
idejüket, amikor a legnagyobb szükségem volt rá, és mivel távol lakom,
soha nem fogom tudni ezt meghálálni. Isten akkor adta nekem Jézust,
amikor a legnagyobb szükségem volt a megváltásra, és nem fogom tudni
ezt sem visszafizetni. Csak elfogadhatom, amit Isten ad, és hálás
lehetek érte.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük Jézus Krisztusban megnyilvánuló
ajándékodat. Köszönjük barátainkat. Kérünk, használj minket is mások
javára. Ámen.

Milyen áldást hozott Jézus a barátokon keresztül életembe?
Elizabeth Saunders (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ÚJ MUNKÁT KEZDENEK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról