Csendes Percek szeptember 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 25., K, 03:41:02 CEST


           2007. szeptember 25. kedd            

Lk 21,1-4.

1 Amikor feltekintett Jézus, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati
ajándékaikat a perselybe. 2 Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt
is, aki két fillért dobott abba, 3 és így szólt: "Bizony, mondom
néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a
perselybe. 4 Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati
ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt,
az egész vagyonát."

              SZABAD ADOMÁNY
              

Készségesen áldozok neked, magasztalom neved, Uram, mert jó vagy.
(Zsolt 54,8)

Nemrégiben segítettem összegyűjteni az adományokat a templomban. Mikor
a kosár végigment egy soron, megfigyeltem, hogy a felnőttek
mechanikusan, míg a gyerekek lelkesen dobták be az adományt. Az egyik
kisfiú majd kiesett a padból, mikor vaskos karjával nyújtózkodott, hogy
bedobhassa a pénzt. Ezután saját adakozásomat vizsgáltam meg. Vajon
annyira rosszul állok anyagilag, hogy már nem is jelent örömöt az
adakozás? Örömmel dobom-e adományaimat a perselybe, vagy csak
mechanikusan? Az adakozás egy örömteli áldozat, vagy előírt kötelesség?
Van-e kapcsolat az adakozás, és Isten dicsőítése között?
Gyakran úgy gondolunk Istennek szánt adományainkra, mint valami
fájdalmas, és nehéz dologra. De még a legkisebb felajánlás is ok az
ünneplésre. Isten sok ajándékot adott nekünk, beleértve a pénzt is.
Áldássá válhat, ha ezt jó célra használjuk fel.
Nem akarok elfeledkezni Isten dicséretéről. Ilyen dicséret az is,
amikor Istennek odaszánom az időmet, energiámat vagy gyermeki örömmel
szabadon adakozok.

Imádság: Uram, tölts meg örömmel minden alkalommal, mikor adományozunk.
Hadd legyünk készek másoknak feláldozni magunkat a te dicsőségedre.
Ámen.

Istent dicsőítjük, amikor örömmel adunk.
Maureen Pratt (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ADAKOZÁS KÉSZSÉGÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról