Csendes Percek szeptember 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 16., V, 03:41:01 CEST


          2007. szeptember 16. vasárnap           

Gal 2,11-16.

11 Amikor pedig Kéfás Antiókhiába jött, nyíltan szembeszálltam vele,
mivel okot adott arra, hogy megfeddjem. 12 Mielőtt ugyanis odajöttek
néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok
megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású
testvérektől. 13 Képmutató módon viselkedett vele együtt a többi zsidó
is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. 14 De amikor
láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton
járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak: "Ha te zsidó létedre
pogány módra, és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a
pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?"
15 Mi, akik természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való
bűnösök vagyunk, 16 tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei
alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi
is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való
hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által
nem igazul meg egy ember sem.

            MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL
            

Mi is Jézus Krisztusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való
hit, és nem a törvény cselekvése által. (Gal 2,16)

Egyik vasárnap, amikor nem mentem a templomba, hallottam, hogy ott volt
egy nem keresztyén ismerősöm. Vidáman leült, de egy "törzsvendég"
odalépett hozzá, és udvariatlanul azt mondta: "Elnézést, de az én
helyemen ül." Írtam egy cikket az esetről, de a bajt már nem lehetett
meg nem történtté tenni.
Ez a fajta viselkedés nem új az egyházon belül. A kijelölt igében is
hasonló példát látunk. Összerezzenek, amikor olvasom, hogyan fedte meg
Pál Pétert képmutatónak nevezve. Előzőleg Péter szívesen töltötte az
időt a pogányokkal, később azonban kerülni kezdte őket a zsidó
származású testvérek befolyása miatt. Ezzel a viselkedéssel azt
sejttette, hogy vannak emberek, akik jobb bánásmódot érdemelnek, mint
mások.
Péter valószínűleg jót akart, a békét akarta megőrizni. Talán ma is
jobban odafigyelünk, hogy a fontos emberek jól érezzék magukat az
egyházban, s közben elfeledkezünk, hogy Krisztus kivétel nélkül
mindenkit megváltott. Az ige emlékeztet arra, hogy nem a törvény
cselekvése által igazulunk meg, és az üdvösség nemcsak néhány
kiváltságosé. Az üdvösség alapja nem az, hogy kik vagyunk, vagy mit
tettünk, hanem Isten kegyelme.

Imádság: Úr Jézus, segíts, hogy mindenkihez elvigyük a megváltás
üzenetét. Ámen.

Hogyan dönthetem le a korlátokat, amelyek az embereket megakadályozzák
abban, hogy Jézushoz találjanak?
Sue McCoulough (Middlesex, Anglia)

IMÁDKOZZUNK AZ ÚJ KERESZTYÉN GENERÁCIÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról