Csendes Percek szeptember 13.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 13., Cs, 03:41:01 CEST


          2007. szeptember 13. csütörtök          

Ef 1,3-14.

3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott
minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert
őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy
szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 5 Előre el is
határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és
tetszése szerint, 6 hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel
megajándékozott minket szeretett Fiában. 7 Őbenne van - az ő vére által
- a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, 8
amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. 9 Mert úgy
tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát,
amelyet kijelentett őbenne 10 az idők teljességének arról a rendjéről,
hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és
azt is, ami a földön van. 11 Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve
elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent
saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; 12 hogy dicsőségének
magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. 13
Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét,
üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett
pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 14 örökségünk zálogával, hogy
megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.

              ÚJ TULAJDONOS
              

Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten
az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta
szívünkbe. (2Kor 1,21-22)

Nemrég egy étteremben jártam, melyet rövid ideig tartó bezárás után
újra megnyitottak. Mindent frissen festettek világos, vidám színekkel,
a helyiségek padlózatát is teljesen újra burkolták. A bejárati ajtónál
a szőnyegre ragasztott hívogató feliratot is kicserélték, ez most így
hangzott: "Új tulajdonos, ugyanaz a név, teljesen új ételválaszték!"
Ez a felirat engem a megtérésem utáni időszakra emlékeztetett.
Természetesen ugyanazon a néven ismertek továbbra is, mégis
megváltoztam. Nem voltam már a bűn kötelékeivel megkötözött ember
többé, hanem új teremtés lettem a Krisztusban. Megújult életemnek
köszönhetően sokkal vidámabbá váltam, hiszen az Úr öröme volt a
szívemben, és megpróbáltam Krisztushoz hívogató, hozzá vezető útjelző
lenni.
Tudom, mit jelent az Úrhoz tartozni: "új tulajdonos" hatalma alatt
vagyok, ugyanazon név alatt, de új élettel, és új elkötelezettséggel
mások felé.

Imádság: Szerető Urunk, köszönjük, hogy örök gondviselésedből
gyermekeiddé, és új teremtéssé lehettünk, és Jézus Krisztus szeretete
által tehozzád tartozhatunk. Ámen.

A hívő ember új tulajdonoshoz tartozik.
Thomas Jones (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK ÚJ MEGTÉRÉSEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról