Csendes Percek szeptember 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 11., K, 03:41:02 CEST


           2007. szeptember 11. kedd            

2Kor 8,1-5.

1 Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet
Macedónia gyülekezeteinek adott. 2 Mert a nyomorúság sok próbája között
bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tisztaszívűség
gazdagsága lett. 3 Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön
felül is önként adakoztak, 4 és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a
szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. 5 És nem csak
azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és
aztán nekünk, az Isten akaratából.

            A BŰNTUDATOT LEVETVE
            

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és
minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden
nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden
nyomorúságban. (2Kor 1,3-4)

A Katrina hurrikán elmúltával a megkönnyebbülés és a bűntudat vegyes
érzése töltött el. Megkönnyebbülés, hogy minket megkímélt a komolyabb
bajtól, de bűntudat is, hiszen míg nekünk nem esett bajunk, néhány tíz
kilométerre szomszédaink otthonaik roncsai felett összetört életüket
siratták.
Kinyitottam a Bibliámat a Lk 24-nél, és békét találtam lelkemnek. A
tanítványoknak igen vegyes érzései lehettek a keresztre feszítés után.
Megkönnyebbültek, hiszen a hitük nem került az életükbe, de bűntudatuk
lehetett, mert a Mester, akit Messiásnak hittek, a legszörnyűbb
halállal halt meg, míg ők félelmükben szétfutottak.
Jézus megértette őket. Ismerte a kereszthalál minden kínját, de nem
várta el tanítványaitól, hogy annak jelentőségét azonnal felfogják.
Megértette bűntudatukat és zavarodottságukat, de azt is tudta, hogy
nemsokára sokkal világosabban látnak majd.
Krisztus megérti a katasztrófa sújtotta emberek fájdalmát és
szenvedését, de megérti azok érzéseit is, akik sérülés nélkül élik át
az eseményt. Reményt és békét ad a tragédiák között.

Imádság: Urunk, a tragédiák idején gondviselő szeretettel segítsd a
szenvedőket, és akiket megkímélt a csapás. Ámen.

Isten követei lehetünk a katasztrófát szenvedett emberek között.
K. Jackson Peevy (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK A TERMÉSZETI CSAPÁSOK ÁLDOZATAIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról