Csendes Percek szeptember 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 7., P, 03:41:02 CEST


           2007. szeptember 7. péntek           

1Kor 3,5-9.

5 Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által
hívővé lettetek; mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.
6 Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. 7
Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten,
aki a növekedést adja. 8 Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik
majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. 9 Mert mi Isten
munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete
vagytok.

              ISTEN KERTJE
              

Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött
engem. (Jn 6,44)

Mindenben a tökétességre törekvő ember vagyok. Ez a tulajdonságom
előnyömre vált iskolai tanulmányaim során, és az orvosi karrierem
építésében. Ez a jellemvonás azonban azt is jelenti, hogy az ember
kerüli azokat a feladatokat, ahol fennáll a bizonytalan kimenetel
lehetősége. A kudarctól való félelem, hogy nem tudom jól elvégezni a
dolgom, azt idézheti elő, hogy lemondok olyan tevékenységekről, ahol a
siker nem biztos.
Az evangélizáció is ilyen jellegű feladat. Nehezemre esik, hogy nyíltan
megvalljam hitemet, különösen az idegeneknek. Mi lesz, ha nem a
megfelelő szavakat használom? Hogy fognak reagálni rá az emberek? Mi
lesz, ha megsértem őket, vagy visszautasítanak? De Pál apostol arra
emlékeztet, hogy nem a mi munkánk eredményeképpen, hanem Isten által
juthat hitre az ember. Mi csak elhintjük a hit magvait, vagy öntözünk,
de a növekedést az Isten adja.
Ezt tudomásul véve bízvást megteszek minden tőlem telhetőt, amikor
szavaimmal és cselekedeteimmel vetem és öntözöm a hit magvait. Nem kell
aggódnom, vajon tökéletes-e a bizonyságtételem. Rábízhatom Istenre,
hogy ő adja a növekedést.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy szavunkkal és cselekedetünkkel féltő
szeretettel hintsük és öntözzük a hit magvait. Ámen.

Isten a mi "tökéletlenségeinket" is használni tudja.
Mark Karpinski (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEHEZEN NYÍLNAK MEG A BIZONYSÁGTÉTELRE!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról