Csendes Percek szeptember 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 5., Sze, 03:41:02 CEST


           2007. szeptember 5. szerda           

Mt 6,5-15.

Jézus mondja: 5 "Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a
képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva
imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek:
megkapták jutalmukat. 6 Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső
szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig,
aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked." 7 "Amikor pedig
imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt
gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. 8 Ne legyetek
tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek,
mielőtt még kérnétek tőle."
9 "Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
10 jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is;
11 mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek;
13 és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert
tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."
14 "Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát
mennyei Atyátok. 15 Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok
sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."

             EGY GYÖNYÖRŰ HANG              

Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. (Zsolt 116,1)

Egy szülőknek és kisgyermekeiknek szóló zenei program tanáraként
gyakran elénekelek egy altatót a foglalkozások végén. A lágy zene
nyugtatóan hat a gyermekekre. Bátorítom a szülőket, hogy otthon is
énekeljenek gyermekeiknek. Néhányan húzódoznak, úgy érzik, nem tudnak
jól énekelni. Biztosítom őket, hogy a gyerekek minden más hangnál -
akár a képzett énekesekénél is - jobban szeretik a szüleik hangját.
A szülők hozzáállása arra emlékeztet, hogyan láttam néha saját
kapcsolatomat Istennel. Gyakran úgy éreztem, hogy egyszerű, döcögő
imáim nem hangzanak olyan mélynek és csiszoltnak, mint másoké. Mégis
tudom, hogy Isten örül, ha hallja a hangomat. Szívből jövő imáim,
bármilyen sután hangzanak saját magam előtt, kedves zeneként csengenek
Isten fülének.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy figyelsz gyermekeid hangjára.
Bárcsak mindig bizalommal hoznánk eléd imádságainkat, emlékezve a Jézus
által adott példára. (Mi atyánk... Mt 6,9-13.) Ámen.

Isten minden nap szeretné hallani valamennyiünk hangját.
Nancy Mapes (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK A ZENETANÁROKÉRT!
_____________________________

Meghívó:

Kedves Testvérem!

Szeretettel értesítelek, hogy a Csendes Percek (The Upper Room)
amerikai kiadójától két vendégelőadó érkezik októberben hozzánk,
akiknek vezetésével egy írókonferenciát szervezünk. Elsősorban az
áhítatíráshoz szeretnénk gyakorlati segítséget nyújtani, de egyéb
írások elkészítéséhez vagy az áhítatok fordításához is hasznos
ötleteket szerezhetsz majd. 
Előadóink az áhítatírás szakemberei és a kiadó munkatársai:
	Mary Lou Redding
	Joan Floyd
Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, és szeretettel biztatlak, ha
lehetőséged van rá, gyere el a konferenciánkra. Az írókonferencia
ideje: 
	2007. október 22. hétfő 10-16 óra között.
Helyszín: 
	A Magyarországi Metodista Egyház központi épülete
	1032 Budapest, Kiscelli u. 73. 
Tel/fax: 250-1536, 250-1849 (hétköznap 8-16)
E-mail: hivatal at metodista.hu
 
Jelentkezés levélben, faxon, e-mail-en, telefonon egyaránt lehetséges!
Részvételi díj nincs. Ebédről gondoskodunk. Ha valakinek nehéz
körülményei miatt útiköltség-térítésre van szüksége, helyzetének
megfelelően részben vagy egészben biztosítjuk.
 Jelentkezési határidő: 2007. október 1. 

Szeretettel és áldáskívánással:

Csernák István
szuperintendens
További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról