Csendes Percek szeptember 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 4., K, 03:41:02 CEST


            2007. szeptember 4. kedd            

2Kor 5,14-21.

14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy
ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért halt
meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem
annak, aki értük meghalt és feltámadt.
16 Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha
ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 17
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre. 18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy
nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21 Mert azt, aki nem
ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

             ISTEN NÉZŐPONTJA
             

Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a
föld egész felszínén. (ApCsel 17,26)

"Isten áldja a világ többi részét is!" Egy barátom autóján láttam ezt a
matricát, a lökhárítóra ragasztva. Érdekesen ellenpontozta a szokványos
föliratot, ami így szól: "Isten áldja Amerikát!" Habár nem vagyok egy
"matrica-ragasztgató" típus, ez mélyen megérintett, mert számomra
egybehangzott az Isten szeretetéről olvasottakkal. Krisztus a
világegyetem Krisztusa, az örömhír teljes, mindenkire érvényes, az
egyház egyetemes. Tettem is az autómra és a postaládámra ilyen
matricát.
Istennek az egész világra rálátása van, nem egy nemzet Istene, és
Krisztus mindenkiért eljött, aki hisz. Isten az egész világot szereti,
és a mi dolgunk visszatükrözni ezt az egész világnak.
Földünk egyetlen globális faluvá vált, és én a minden embert szerető
Istennek a szemszögéből szeretnék a világra tekinteni. Így imádkozom:
Isten áldja a világ többi részét is!

Imádság: Teremtő és megtartó Istenünk, add nekünk szemed és szíved,
hogy úgy tekintsünk mindenkire a földön, mint akit szeretsz, és akiért
Krisztus meghalt. Ámen.

Isten áldja a népemet és nemzetemet - és minden más népet és nemzetet
is!
John M. Drescher (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A FÖLD MINDEN NÉPÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról