Csendes Percek szeptember 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Sze. 1., Szo, 03:41:02 CEST


           2007. szeptember 1. szombat           

1Krón 16,8-13.

8 Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek
tetteit a népek közt! 9 Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki,
emlegessétek minden csodáját! 10 Dicsőítsétek szent nevét, szívből
örüljenek, akik keresik az URat. 11 Folyamodjatok az ÚRhoz, az ő
hatalmához, keressétek orcáját szüntelen! 12 Emlékezzetek
csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, 13 ti,
Izráel utódai, kik szolgái vagytok, Jákóbnak fiai, kiket kiválasztott.

           ÁLDÁSOK MINDEN FORMÁBAN
            

Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által
a ti javatokra. (1Thessz 5,18)

Néhány évvel ezelőtt elkezdtem vezetni egy hálaadó-naplót. Reggelenként
a csendességemben visszagondolok az előző napra, és lejegyzem, mi
mindenért vagyok hálás. Időnként könnyen jön a gondolat, néha beletelik
egy kis időbe, mire eszembe jut valami. Van, amikor sok hálaadásra
indító esemény jön elém, máskor alig tudok valamit írni. Később, amikor
visszalapozok, azt látom, hogy áldást jelenthetnek az életemre nézve
egészen apró dolgok is, mint például a fagyos februári földből kibújó
nárcisz látványa, vagy olyan óriási esemény, mint egy újszülött
kisbabán végzett sikeres szívműtét.
Isten mindenféle formában árasztja ránk áldásait. Némelyeket egyből
észreveszünk, mások csendben jutnak el hozzánk. A fontos az, hogy soha
ne feledkezzünk el hálát adni ezekért. Hiszen minden áldás azt mutatja,
hogy Isten mindig közel van hozzánk, és törődik velünk.

Imádság: Istenünk, minden jó adományozója, segíts, hogy soha ne
feledkezzünk el áldásaidról, és minden nap hálásak legyünk neked. Ámen.

A mai napon számba veszem Isten áldásait.
Deborah King Heibert (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEHEZEN TUDNAK HÁLÁT ADNI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról