Csendes Percek október 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Okt. 30., K, 03:41:04 CET


            2007. október 30. kedd            

1Kor 15,35-57.

35 De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen
testben jelennek meg? 36 Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg
előbb el nem rothad, 37 és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet
veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. 38 De
Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden
egyes magnak a neki megfelelő testet. 39 Nem minden test egyforma,
hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a
halaké. 40 Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a
mennyeiek fényessége, és más a földieké. 41 Más a nap fényessége, más a
hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag
fényességben különbözik a másik csillagtól. 42 Így van a halottak
feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik
romolhatatlanságban; 43 elvettetik gyalázatban, feltámasztatik
dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. 44
Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test,
van lelki test is. 45 Így is van megírva: "Az első ember, Ádám,
élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké." 46 De nem a
lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. 47 Az első ember földből,
porból való, a második ember mennyből való. 48 Amilyen a földből való,
olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek
is. 49 És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a
mennyeinek a képét is. 50 Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és
vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a
romolhatatlanságot. 51 Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan
mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. 52 Hirtelen egy
szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a
harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig
elváltozunk. 53 Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell
öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. 54 Amikor pedig (ez a
romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba
öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: "Teljes a diadal a halál
fölött! 55 Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?" 56 A
halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 57 De hála az
Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

               ÚJ ÉLET
                

Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban,
feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban,
feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik
erőben. (1Kor 15,42-43)

Amint a teraszon tartottam kora-reggeli áhítatomat, éreztem, hogy a
nyár a végéhez közeledik. Még lesz pár meleg nap, néhány gyümölcsöt és
zöldséget be kell takarítani. De hamarosan eljön az ősz. A fák gyönyörű
színeket öltenek, majd jön a fagyás, és minden, kivéve az örökzöldek,
lehullajtják leveleiket. A virágok is kiszáradnak, majd meghalnak.
Ez olyan, mint az életem, gondoltam. Koromat tekintve még több
produktív év áll előttem. Ha beáll az ősz, jócselekedeteim színes
palettája gazdagíthatja az életemet. Végül képességeim fokozatosan
csökkennek, és elérkezik életem tele.
De itt nincs vége az életemnek. Még a halál sem vet véget neki. Mint
ahogy tavasszal kihajtanak a növények és rügyeznek a fák, én is élni
fogok. Jézus mondta, hogy azért, mert ő él, én is élni fogok. Ahogyan
eljön a tavasz, a feltámadáskor számomra is új élet kezdődik
Krisztussal.
A hívő ember számára a sír nem végállomás. Jézus azt mondta, hogy új
testet és örök életet kapunk. Van remény. Nem halunk meg, hanem élni
fogunk, és minden újjá lesz.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy ne féljünk a haláltól, hanem bízzunk a
Krisztusban való örök élet ígéretében. Ámen.

Isten új életet ad, most és mindörökké.
Mildred K. Butterfield (Oklahoma, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról