Csendes Percek október 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Okt. 29., H, 03:41:02 CET


            2007. október 29. hétfő            

Zsolt 104,1-4.10-24.

1 Áldjad, lelkem, az URat! URam, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és
méltóságba öltöztél,
2 világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként
feszítette ki az eget,
3 palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek
szárnyán jár.
4 A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává.
10 Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek
között.
11 Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják
szomjukat.
12 Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek.
13 Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól
tartod a földet.
14 Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek,
hogy kenyeret termeljen a földből,
15 és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát
az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét.
16 Jóllaknak az ÚR fái is, a Libánon cédrusai, melyeket ő ültetett,
17 ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik.
18 A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak
búvóhelyet.
19 Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely
ismeri pályáját.
20 Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő
mindenféle vadja,
21 az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket.
22 Ha felragyog a nap, visszahúzódnak, és tanyáikon heverésznek.
23 Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig.
24 Milyen nagy alkotásaidnak száma, URam! Valamennyit bölcsen alkottad,
tele van a föld teremtményeiddel.

              ÉPPEN ELÉG ERŐ
              

Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk,
sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok
ti a madaraknál! (Lk 12,24)

New Brunswickban (Kanada) egy vadvilágról szóló konferencián voltam,
ahol a tüzes torkú kolibriről hallottam. Ez a kicsi madár télen elrepül
Dél-Amerikába, és minden tavasszal visszatér Észak-Amerikába, általában
ugyanarra a helyre és ugyanahhoz az etetőhöz. A Mexikói-öböl fölött
repülve az út körülbelül 500 mérföld. Csodálatos, hogy a kolibrinek van
annyi életereje, hogy megtegye ezt az utat.
Megvigasztalt az a tudat, hogy ha Isten a legkisebb madárról így
gondoskodik, és ad neki elég erőt a repüléshez, akkor nekem is fog adni
erőt, ha bizalommal és hittel kérem. A sok aggódás helyett minden új
napnak úgy nézhetek elébe, hogy tudom, van Megváltóm, aki életem minden
helyzetében vigyáz rám. Bármilyen csapás következzen az életemben,
fogok kapni elég erőt. Mivel Isten még a legkisebb madarat is
értékesnek tartja, bízhatok benne, hogy rólam és családomról is
gondoskodni fog.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy a madarakkal és virágokkal
megajándékoztál bennünket, és örömöt szereztél nekünk. Segíts, hogy
erőt meríthessünk tőled minden új nap kezdetén. Ámen.

Isten törődik minden teremtményével, akármilyen kicsi.
Elaine McKelvey (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KÉTELKEDNEK ISTEN SZERETETÉBEN ÉS
GONDOSKODÁSÁBAN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról