Csendes Percek október 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Okt. 26., P, 03:41:02 CEST


            2007. október 26. péntek            

Mt 25,31-40.

Jézus szavai: 31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és
vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg."

              EGY KÜLDÖTT
               

A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor
megtettétek ezeket, akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
velem tettétek meg. (Mt 25,40)

Apósom a rák utolsó stádiumában volt. A házukban komor hangulat
uralkodott. Ahogy az ágyához közeledtem, láttam, hogy a bőre milyen
sápadt és vékony lett.
"Hozhatok neked valamit?" - kérdeztem tőle, amikor végül kinyitotta a
szemét. Egy banánt kért, ez volt az egyetlen, amit meg tudott enni.
Amint odatartottam a szájához, kicsi és óvatos harapásokkal ette.
Minden falat után halkan azt dörmögte: "Hm, ez olyan jó, köszönöm."
Könnyel telt meg a szemem, amint a homlokát simogattam. Rájöttem, hogy
nincs most fontosabb, mint neki szolgálni, és kényelméről gondoskodni.
Eszembe jutott valami más is. Noha apósomnak vigasztalást és szeretetet
adhattam, Krisztus hatalmasabb üzenetet hagyott nekem: "Amikor
megtettétek ezeket, akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
velem tettétek meg". Az apósomon segítve Krisztusnak szolgáltam. Az
igei üzenet azon a napon megváltoztatta a látásomat. Másoknak szolgálni
most már számomra nemcsak kötelesség, hanem kiváltság is.

Imádság: Jézus Krisztus, segíts megtalálni a lehetőségeket, hogy
másoknak szolgálva neked szolgáljunk. Tégy használható eszközökké a
szükségben lévők számára. Ámen.

Amit a szükséget szenvedőkért teszünk, Istenért tesszük.
Karen Glenn Carter (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK A HALDOKLÓKÉRT ÉS CSALÁDJAIKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról