Csendes Percek október 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Okt. 21., V, 03:41:02 CEST


           2007. október 21. vasárnap           

2Móz 16,1-18.

1 Azután útnak indultak Élímből. Megérkezett Izráel fiainak egész
közössége a Szín-pusztába, amely Élím és a Sínai között van, a második
hónap tizenötödik napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. 2 És
zúgolódni kezdett Izráel fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a
pusztában. 3 Mert azt mondták nekik Izráel fiai: Bárcsak haltunk volna
meg az ÚR kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk,
és jóllakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a
pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalálra juttassátok? 4 De az
ÚR azt mondta Mózesnek: Majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből.
Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem
próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e, vagy sem. 5 Amikor a
hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz,
mint amennyit napról napra szednek. 6 Ekkor azt mondta Mózes és Áron
Izráel fiainak: Ma este megtudjátok, hogy az ÚR hozott ki benneteket
Egyiptom országából. 7 Reggel pedig meglátjátok az ÚR dicsőségét, mert
meghallotta, hogy zúgolódtok az ÚR ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk
zúgolódtok? 8 Még ezt is mondta Mózes: Majd ad az ÚR ennetek este húst,
reggel pedig kenyeret jóllakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat,
ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok
ti, hanem az ÚR ellen! 9 Áronnak pedig azt mondta Mózes: Mondd meg
Izráel fiai egész közösségének: Járuljatok az ÚR elé, mert meghallotta
zúgolódásotokat! 10 Amikor azután Áron Izráel egész közösségéhez
beszélt, és a puszta felé fordultak, az ÚR dicsősége megjelent a
felhőben.
11 Azután így szólt Mózeshez az ÚR: 12 Meghallottam Izráel fiainak a
zúgolódását. Ezért így szólj hozzájuk: Estére húst esztek, reggel pedig
kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok a ti
Istenetek. 13 Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda,
és ellepték a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra
körös-körül. 14 Amikor fölszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék
borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. 15 Amikor
meglátták ezt Izráel fiai, azt kérdezték egymástól: Mi ez? Nem tudták
ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér,
amelyet az ÚR adott nekik eledelül.
16 Ezt parancsolja az ÚR: Szedjen belőle mindenki, amennyit meg tud
enni, fejenként egy ómert vegyetek lélekszám szerint; annyit szedjetek,
ahányan egy sátorban vagytok! 17 Izráel fiai így cselekedtek, és
szedett ki többet, ki kevesebbet. 18 Amikor azután megmérték ómerrel,
nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki
kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni.

             CSAK MOGYORÓVAJ?
             

Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem
takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal
értékesebbek náluk? (Mt 6,26)

Minden nap készítek egy mogyoróvajas szendvicset a kislányomnak, hogy
elvigye az iskolába uzsonnára. Egyszer megunta az egyforma
szendvicseket, és megkérdezte: "Miért adsz nekem minden nap
mogyoróvajat? A barátaim egy csomó finomságot szoktak hozni!"
Azt válaszoltam neki: Mindig köszönd meg Istennek azt, amid van.
Tudtad, hogy a nigériai, darfuri és kongói gyerekek éheznek?
Később, az esti közös imánk során, lányom így imádkozott: "Úr Jézus,
kérlek, mondd meg anyának, hogy a mogyoróvajas szendvicseket küldje el
a darfuri gyerekeknek, és nekem adjon valami mást!"
Kislányom szavai imára indítottak a világ szenvedő gyermekeiért.
Gyakran csak a saját szenvedéseinkre koncentrálunk, és elfelejtünk
imádkozni azokért, akik hozzánk hasonló, vagy még rosszabb helyzetben
vannak. De Teremtőnk és Gondviselőnk gondoskodik mindenkiről, aki
szükségben van, és válaszol az értük mondott imáinkra.

Imádság: Drága Istenünk, tápláld az éhezőt, gyógyítsd meg a beteget, és
gondoskodj a szűkölködőkről! Mutasd meg, hogyan tudnánk segítő eszközök
lenni a kezedben! Ámen.

Isten meghallgat minden őszinte imát.
Charlotte Mande Kasongo-Lenge (Nyugati-fok, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK AZ ÉHEZŐ GYERMEKEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról