Csendes Percek október 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Okt. 12., P, 03:41:02 CEST


            2007. október 12. péntek            

Zsid 10,19-25.

19 Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való
bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, 20 azon az új és élő úton,
amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 21 és
mivel nagy papunk van az Isten háza felett: 22 járuljunk azért oda igaz
szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz
lelkiismerettől, 23 a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység
hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.
24 Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó
cselekedetre buzdítsuk. 25 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan
egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel
látjátok, hogy közeledik az a nap.

              KIT KÖVETEK?
              

Pál írja: Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a
Krisztusnak. (1Kor 11,1)

Fiam nemrég szerzett jogosítványt, és néhány hónap elteltével
vállalkozott egy közel egyórás útra a nagyszüleihez. Feleségem - aggódó
anyaként - figyelmeztette, hogy útépítési övezeten kell majd
áthaladnia. "Csak kövesd az előtted haladó kocsit!" - ajánlotta. Fiam
megfogadta a tanácsot. Követte az előtte haladó autót, de az rossz
irányba vitte. Jó időbe telt, mire visszatalált a helyes útra. Ez az
eset nemcsak az autóvezetés szempontjából, hanem egész életére nézve is
tanulságos lecke volt a számára.
Milyen gyakran követjük el mi is ugyanezt a hibát! Egyszerűen csak
követjük az előttünk haladót, a társadalom normáit elfogadva sodródunk
az árral, anélkül, hogy meggyőződnénk róla, vajon arra haladunk-e,
amerre Isten akar vezetni. Miközben imádkozunk, az Írást
tanulmányozzuk, vagy Isten gyermekeitől tanulunk, megtapasztalhatjuk az
Úr vezetését. Ha életünk irányítását átadjuk Istennek, sok tévutat
elkerülhetünk.

Imádság: Drága Urunk, segíts bennünket, hogy először mindig téged
keressünk, és hűségesen kövessünk, bármerre is vezetsz. Ámen.

Kit követek ma?
Ron Musser (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A TINÉDZSER AUTÓSOKÉRT ÉS SZÜLEIKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról