Csendes Percek október 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Okt. 8., H, 03:41:01 CEST


            2007. október 8. hétfő            

Mt 25,14-30.

Jézus példázata: 14 "Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő
ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. 15 Az egyiknek adott
öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet,
kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. 16 Az, aki az öt
talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és
nyert másik ötöt. 17 Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik
kettőt. 18 Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és
elrejtette ura pénzét. 19 Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a
szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. 20 Eljött az, aki az öt
talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram,
öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem. 21 Ura
így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat
bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! 22 Odament az is, aki
a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át
nekem: nézd, másik két talentumot nyertem. 23 Ura így szólt hozzá: Jól
van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután,
menj be urad ünnepi lakomájára! 24 Odament hozzá az is, aki az egy
talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen
ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz,
ahová nem szórtál. 25 Félelmemben elmentem tehát, és elástam a
talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied. 26 Ura így válaszolt
neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem
vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? 27 Ezért el kellett
volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal
kaptam volna vissza azt, ami az enyém. 28 Vegyétek el tőle a
talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! 29 Mert
mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek
nincs, még az is elvétetik, amije van. 30 A haszontalan szolgát pedig
vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."

             PÉNZÜGYI FESZÜLTSÉG             

Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek.
(Róm 13,8)

Több éven keresztül azért küzdöttünk, hogy anyagilag egyszerűbb életet
éljünk. A kiadásaink a vásárlások és a hitelek miatt mégis csak nőttek.
Bár költségeink nem haladták meg a bevételünket, igen csak vékony
kötélen táncoltunk. Elkezdtünk a pénz miatt vitatkozni és
aggodalmaskodni, és a feszültség megmérgezte az otthoni légkört, a
munkánkat és az Istennel való kapcsolatunkat is. A Bibliában az áll,
hogy legyünk jó sáfárai az evangéliumnak és Isten ajándékainak, de
minket annyira megkötöztek az anyagi gondok, hogy nem tudtunk másra
gondolni, csak a következő kifizetésre váró számlára. Nem tudtunk jó
sáfárként gondolkodni.
Végül elhatároztuk, hogy segítséget veszünk igénybe. A gyülekezet
pénzügyi tanácsadójával való beszélgetés után elkezdtük törleszteni
számláinkat, megszüntettük hitelkártyánkat, eladtunk olyan dolgokat,
melyek nem feltétlenül szükségesek.
Pár héttel ezelőtt észrevettem, hogy a feleségem megváltozott. Már
többet mosolyog, arról is beszél, milyen jó dolgok történtek vele a nap
folyamán, szeretettel válaszol, és nagyobb örömmel végzi teendőit.
Mindez a változás azért történt, mert Isten akaratát helyeztük előtérbe
az anyagiakban is.

Imádság: Istenem, szabadíts meg mindentől, ami elválaszt tőled. Jézus
nevében kérlek! Ámen.

Megfelelően kezelem az anyagiakat?
Timothy J. Nadeau (Új-Mexikó, USA)

IMÁDKOZZUNK A SÚLYOS ANYAGI GONDOK KÖZÖTT ÉLŐKÉRT!
_____________________________

A Csendes Percek fordítása, szerkesztése anyagi terhet is jelent
egyházunknak, a Magyarországi Metodista Egyháznak.
A Csendes Percek e-mailt továbbra is ingyen küldjük, de szívesen
vesszük anyagi támogatásodat. Csekk igényedet a
szerkesztoseg at csendespercek.hu címre küld.

Köszönettel
a Csendes Percek szerkesztőségeTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról