Csendes Percek október 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Okt. 7., V, 03:41:01 CEST


           2007. október 7. vasárnap            

Zsolt 98,1-9.

1 Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett!
Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.
2 Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá
tette igazságát.
3 Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön
mindenütt Istenünk szabadítását.
4 Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok,
zsoltárt énekeljetek!
5 Énekeljetek az ÚRnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket!
6 Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az ÚR előtt!
7 Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók!
8 Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak
9 az ÚR előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli
a világot, pártatlanul a népeket.

            A KÖZÉPKORÚAK KRÍZISE?
            

Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:
Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (JSir 3,22-23)

Bár az emberek különféleképpen élik meg, amikor középkorúvá válnak,
sokan ilyenkor visszatekintenek az addigi életükre. Ebben a korban
rádöbbenünk, hogy korábbi céljainkat és álmainkat nem sikerül
megvalósítanunk. Néhányan, visszatekintve addigi életükre, megbánják,
ahogyan addig éltek. Sokan írtak már arról, hogy az emberek hogyan élik
meg ezt a krízist. Azonban ennek a kornak az aggodalmai arra is
ösztönözhetik az embert, hogy az Úrhoz kiáltson, akár megbocsátásra,
újrakezdésre, megújult célokra van szüksége, vagy pusztán Isten
bíztatására az élet folytatásához.
A Bibliában ez áll: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem
fogyott el irgalma: Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (JSir
3,22-23)
Isten újrakezdést kínál, egyet, kettőt, hármat - számtalan esélyt ad.
Bárhol is tartson az életünk, hálásak lehetünk Istennek, hogy mindig
megbocsát, és lehetőséget ad az újrakezdéshez.

Imádság: Uram, segíts, hogy az életünk neked tetsző legyen, és mások
javát szolgálja. Ámen.

Bármi volt is a múltunkban, Isten ott van a jövőnkben.
Marie E. DisBrow (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK A KÖZÉPKORÚ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról