Csendes Percek október 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Okt. 1., H, 03:41:02 CEST


            2007. október 1. hétfő            

ApCsel 1,21-26.

21 Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő
alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, 22 kezdve
a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk: még
valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának." 23 Ekkor
felállítottak kettőt: Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve
Jusztusz volt, és Mátyást, 24 és így imádkoztak: "Urunk, minden szív
ismerője, te jelöld ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál
magadnak, 25 hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a
helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson."
26 Ekkor sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy
apostol közé sorolták őt.

              MUNKÁNK ÉRTÉKE
              

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy,
mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az
örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. (Kol 3,23-24)

Az Írás csupán egyszer említi az Iskariótes Júdás helyére lépett Mátyás
apostolt. Az ApCsel öt rövid verséből ismerjük őt, amely szerint a
tanítványok sorsot vetnek, hogy megtudják, Isten kit választ Júdás
helyére. Mátyás személyéről és tulajdonságairól semmit nem tudunk.
Felmerülhet a kérdés, tett-e egyáltalán valami jelentőset, ha a neve
később említésre sem kerül.
Mindannyiunk életében vannak pillanatok, amikor Krisztusért végzett
munkánk értékét megkérdőjelezzük. Dicsőítjük Istent a
misszionáriusokért és a betegápolókért, de nem hisszük, hogy saját
szolgálatunk összemérhető az ő teljesítményükkel. Ha ilyen gondolatok
gyötörnek, Mátyás példája mindig megvigasztal. Az Úr ismerte a szívét,
és apostollá tette őt. Noha nem tett szert nagy népszerűségre, Isten
mégis fontos feladattal bízta meg.
Keresztyénként biztosak lehetünk abban, hogy Isten használni akar
bennünket. Akár közismertek vagyunk, akár nem, munkánk értéke a
hűségünkben rejlik.

Imádság: Istenünk, segíts felismernünk tőled kapott feladatainkat, és
emlékeznünk a téged naponta szolgáló hívők sokaságára. Jézus nevében
kérünk. Ámen.

Minden értékes, amit Krisztusért teszünk.
Matthew Ross (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK A MAGUKAT JELENTÉKTELENNEK ÉRZŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról