Csendes Percek november 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 30., P, 03:41:02 CET


           2007. november 30. péntek            

Kol 1,21-29.

21 Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges
gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, 22 most viszont
megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket,
hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé. 23 Ha ugyan
megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az
evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett
minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává
lettem.
24 Most örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek, és testem
elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátravan, az ő
testéért, amely az egyház. 25 Ennek a szolgájává lettem a szerint a
megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy
teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét; 26 mégpedig azt a titkot,
amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most
kijelentetett az ő szentjeinek, 27 akiknek Isten tudtul akarta adni,
hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez
a titok az, hogy Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő
dicsőségnek. 28 Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes
bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé
tegyünk a Krisztusban. 29 Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje
által, amely hatalmasan működik bennem.

            LEGYETEK TÖKÉLETESEK!
            

Mert én, az Úr vagyok, a ti Istenetek, mutassátok hát meg, hogy szentek
vagytok! Legyetek szentek, mert én szent vagyok! (3Móz 11,44)

Az osztályunk egy listát próbált összeállítani az angol nyelvet tanulók
hibáiból. Bár a számítógépes program, amivel dolgoztunk, mindig
kijavította a hibás szavakat, miután sokszor használtuk azokat,
elfogadta.
Isten azonban nem teszi ugyanezt a bűneinkkel. Soha nem békül meg
velük, a második, a hetedik vagy a hetvenhetedik bukás után sem. És
tudjuk ennek az okát: nekünk kell fokozatosan átformálódnunk Krisztus
képmására, hogy tökéletesek legyünk, mint Isten. Isten soha nem adja
fel ezt az átformálást.
Ugyanakkor Isten mindig kész, hogy szeretett gyermekeivé fogadjon
minket, bármennyire elutasítottuk a segítséget. Szabad választásunk
van: elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el Isten hívását.
Nem feltételezem, hogy lenne bárki ezen a földön, aki valaha ne érezte
volna hibás tettei súlyát, és ne kívánta volna a tiszta lelkiismeret
békéjét. Mi soha nem tudjuk megfizetni annak a békének az árát, de
Jézus már megtette helyettünk.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy soha ne legyünk könnyelműek a
bűneinkkel szemben. Adj vágyat, hogy mi is olyan szentek akarjunk
lenni, mint amilyen te vagy. Ámen.

Isten szentségre hív - és segít, hogy afelé haladjunk.
Antoaneta Kochevska (Pleven, Bulgária)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ELLENÁLLNAK ISTEN HÍVÁSÁNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról