Csendes Percek november 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 28., Sze, 03:41:02 CET


           2007. november 28. szerda            

Mt 25,31-46.

31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az
angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32 Összegyűjtenek eléje
minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor
elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb keze felől, a
kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így szól a király a
jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ
kezdete óta számotokra elkészített országot. 35 Mert éheztem, és ennem
adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és
befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és
meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37 Akkor így
válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy
enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38 Mikor
láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy
felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg." 41 "Akkor szól a bal keze felől
állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak
elkészített örök tűzre. 42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem,
szomjaztam, és nem adtatok innom, 43 jövevény voltam, és nem fogadtatok
be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben
voltam, és nem látogattatok meg. 44 Akkor ezek is így válaszolnak neki:
Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy
mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45
Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg
ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46 És ezek
elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

            A TÁVCSŐ ROSSZ VÉGE
             

A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor
megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
velem tettétek meg. (Mt 25,40)

A feltűnően loboncos fehér hajú férfi bütykös ujjaival egy szelet
csokitortára mutatott, jelezve a desszert kiválasztását. Örömmel tölt
el, amikor gyülekezetünk ingyen konyhát rendez a hajléktalanoknak. Jó
érzésem abból származik, hogy tudom, szükségben lévő embereknek
segítünk, és megismertetjük velük Krisztust. Ahogy kínáltam a tortát, a
férfi azt mondta: "Köszönöm!" "Szívesen!" - feleltem.
Később, a napi igeszakaszt tanulmányozva, rájöttem, hogy rossz
nézőpontból néztem az ingyenkonyhát; mintha a távcső rossz végén néznék
keresztül. Nem mi voltunk Krisztus a hajléktalan embereknek, hanem ők
voltak Krisztus a mi számunkra! Rájöttem, hogy nekem kellett volna
köszönetet mondanom.
Most, mikor otthont adunk az ingyenkonyhának, még mindig öröm tölt el -
de másféle módon. Ahelyett, hogy megkérdezném az embereket, hogy meg
vannak-e elégedve azzal, amit teszünk, az izgat, hogy mi hálásak
vagyunk-e, amiért Krisztust szolgálhattuk általuk. Megpróbálom
megtartani ezt a nézőpontot, bárhol és bármikor segítséget nyújtok a
szükségben lévőknek.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük a lehetőségeket, amikor másoknak
segíthetünk. Segíts minden rászorulóban Krisztust látni. Ámen.

Hogyan viselkedek, miközben másoknak segítek?
Mike Macdonald (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A HAJLÉKTALAN SZÁLLÓN ÉLŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról