Csendes Percek november 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 24., Szo, 03:41:02 CET


           2007. november 24. szombat           

Jn 14,18-27.

Jézus mondja: 18 "Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. 19 Még
egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én
élek, és ti is élni fogtok. 20 Azon a napon megtudjátok, hogy én az
Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. 21 Aki befogadja
parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig
szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt,
és kijelentem neki magamat." 22 Így szólt hozzá Júdás, de nem az
Iskáriótes: "Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenti magadat,
és nem a világnak?" 23 Jézus így válaszolt: "Ha valaki szeret engem, az
megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és
elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. 24 Aki nem
szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet
hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem." 25
"Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. 26 A Pártfogó pedig, a
Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. 27
Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy
adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne
is csüggedjen."

           EMLÉKEZVE ISTEN IGAZSÁGÁRA
           

Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom.
Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem. (Zsolt
119,30.32)

Ha nem akarok elfelejteni egy fontos feladatot, felírom magamnak. A
tükörre teszem a kis papírt, hogy lássam korán reggel. Máskor a
konyhaszekrényre vagy az ajtóra ragasztom. A teendők listájának
elkészítése nem probléma; abban van szükségem segítségre, hogy
emlékezzem a listára.
Hasonlóan, amikor Isten igéjét olvasom, az a vágyam, hogy Isten
igazságát beépíthessem az életembe. Szeretnék mindenben hálát adni, és
felebarátomat úgy szeretni, mint magamat. Gyakran mégis elfelejtem
ezeket a célokat.
A hívőket - a lelki emlékeztető cédulák helyett - Jézus biztosítja
arról, hogy nem kell aggódniuk az emlékezetkiesés miatt. A Jn 14,26-ban
Krisztus megígérte, hogy a Szentlélek emlékeztet majd az ő tanítására:
"A Pártfogó pedig, a Szentlélek... eszetekbe juttat mindent, amit én
mondtam nektek."
Ha kérem a Szentlelket, hogy őrködjön életem felett, akkor arra fog
bátorítani, hogy szeretettel válaszoljak a problémás embereknek, és
hálát adjak a stresszes helyzetekért. Egész nap a Szentlélek emlékeztet
majd életem minden olyan területére, ahol engedelmeskedni akarok
Krisztusnak.

Imádság: Urunk, olyan hamar elfelejtjük igazságodat. Segíts felidézni
magunkban parancsolataidat a zsúfolt napokon, és add, hogy
engedelmeskedjünk azoknak. Ámen.

A Szentlélek segít, hogy minden helyzetet jól kezeljünk.
Donna F. Savage (Nevada, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÚJ KERESZTYÉNEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról