Csendes Percek november 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 23., P, 03:41:02 CET


           2007. november 23. péntek            

Fil 3,12-21.

12 Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de
igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus
Jézus. 13 Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, 14 de
egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van,
annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának
a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.
15 Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit
másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek; 16 ellenben
amire eljutottunk, aszerint járjunk. 17 Legyetek követőim, testvéreim,
és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek.
18 Mert sokan élnek másképpen: akikről sokszor mondtam nektek, most
pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei; 19
az ő végük kárhozat, a hasuk az istenük, és azzal dicsekszenek, ami a
gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. 20 Nekünk pedig a mennyben
van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül,
21 aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló
testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.

             EGY BILLEGŐ BÁLA
             

Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet
teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak
nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának
jutalmáért. (Fil 3,13-14)

Nem sokkal azután, hogy megkaptam a jogosítványomat, egy nagy
teherautóval kerek szénabálát szállítottam egyik földről a másikra (a
farmunkon már évek óta vezettem autót). Miután rátértem az útra,
észrevettem, hogy egy felül lévő bála jobbra dől. Aggódni kezdtem, és
tekintetemet a tükörre szegeztem, a billegő bálát figyelve. Gyorsan
megtanultam a kemény leckét: kezed legyen a kormányon, szemed az
előtted lévő úton. Hamarosan az árokban találtam magam, a szénabálák
pedig a szomszéd kerítésén túl landoltak. Kínosan éreztem magam.
Gyakran figyelmetlenek vagyunk. Ahogy én a billegő bálát néztem,
sokszor levesszük szemünket az "Isten mennyei elhívásának a Krisztus
Jézusban adott jutalmáról". Ha engedünk a figyelmetlenségnek, még ha
néha indokolt is a nyugtalanságunk, meglehet, hogy a reménytelenség
árkába borulva találjuk magunkat. A hit tudja, hogy vannak veszélyek és
nehézségek, de ha tekintetünket nem vesszük le a célunkról, akkor
tudjuk követni Istent, bármi történjen is.

Imádság: Istenünk, ha problémák támadnak, add, hogy kitartóan csak
téged kövessünk. Ámen.

A hit nem a körülményeinket, hanem látásunkat változtatja meg.
Jason Rutherford (Arkansas, USA)

IMÁDKOZZUNK A FIATAL SOFŐRÖKÉRT ÉS SZÜLEIKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról