Csendes Percek november 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 21., Sze, 03:41:02 CET


           2007. november 21. szerda            

2Tim 3,14-17.

14 De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál,
tudván, kiktől tanultad, 15 mivel gyermekségedtől ismered a szent
írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus
Jézusba vetett hit által. 16 A teljes Írás Istentől ihletett, és
hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre; 17 hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó
cselekedetre felkészített.

             A LEGJOBB NAPOK
              

Jézus mondta: "én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben
éljenek." (Jn 10,10)

Gyermekkoromtól kezdve a Biblia szellemében neveltek, ugyanis egy
missziós központban végeztem el az általános- és középiskolát. Az
alapvető ismeretek elsajátítása mellett szentírási részeket is
tanultunk. Akkoriban nem értékeltem ezt a feladatot; nem tudtam, hogy a
bibliai igék magjai később, felnőtt koromban majd kisarjadnak és
kivirágoznak.
Most a hetvenes éveim elején járok, élvezem Krisztus adományát, a
bővelkedő életet: egészségben, örömben, békességben és nyugalomban van
részem. Bánom a múltbéli bosszankodásaimat, hogy sokszor keserű voltam
és panaszkodtam. Felfedeztem, hogy éppen az, ami ellen annyira
tiltakoztam, segített abban, hogy kiegyensúlyozott, boldog életem
legyen. Nyereség lett számomra az én jó Uram szeretetében és
megbocsátásában élni, és arról tanulni, s ezért élvezhetem életem
legjobb napjait.
Hálás vagyok, hogy hitemet a bibliai ígéretekre alapoztam már
gyermekkoromban. Erről teszek bizonyságot barátaimnak és
munkatársaimnak is, hogy ne veszítsük el a reménységet az országunkra
jellemző általános elkeseredés ellenére sem. Jézus mondta, hogy azért
jött, hogy bőségben megéljük a legjobb napokat.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy értékeljük a Szentírás igéit, és
azok vezessenek a bővelkedő életre. Ámen.

Hogyan tapasztalom meg a Krisztusban való teljességet?
Zaina Renner (Nyugati Provincia, Sierra Leone)

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEK BIZONYSÁGTÉTELÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról