Csendes Percek november 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 18., V, 03:41:01 CET


           2007. november 18. vasárnap           

1Jn 5,1-5.

1 Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti
azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. 2 Abból tudjuk
meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és
megtartjuk az ő parancsolatait. 3 Mert az az Isten iránti szeretet,
hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 4
Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a
győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 5 Ki az, aki legyőzi a
világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?

            HALLGATÓZÁS ÉS REMÉNY
            

Ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely
legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem
az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? (1Jn 5,4-5)

Isten nevének említése, vagy egy ima miatt a férjem évekig durván
bántalmazott. Egyedül egy kis templom nyújtott menedéket, és erősítette
a hitemet, ami mellett boltba menet elhaladtam. A konfliktus elkerülése
végett hazafelé mindig figyeltem az időre, miközben a templom nyitott
ablakain keresztül hallgattam az énekeket. Ezek azt sugallták, hogy
Isten meghallgatja az imáimat, és segít a bántalmazások ellenére is.
Végül felhívtam a templomot, és egy üzenetet hagytam a lelkésznek. A
szokatlan forróság ellenére a következő vasárnap láttam, hogy a terem
ablaka nyitva van. Amint ott álltam, hallottam, ahogy a lelkipásztor
hangosabb éneklésre biztatja a gyülekezetet, mert soha nem lehet tudni,
hogy ki hallgatja. Ezután a gyülekezet egy gyönyörű énekbe kezdett a
Jézusban való győzelemről. Mivel tudtam, hogy a lelkész elsősorban
nekem küldte ezt a dalt, nagyon megerősített.
Pár hónap múlva a hívők kimentettek a gyerekeimmel e veszélyes
helyzetből, egy másik államban találtak nekünk új otthont. Költözésünk
előtt találkoztam a lelkésszel, és megköszöntem azt a csodás ajándékot,
amit kaptam tőlük és az Úrtól.

Imádság: Istenünk, kérünk az erőszakot szenvedőkért. Mutasd meg, mit
tehetünk az erőszak ellen. Ámen.

Isten arra hív, hogy védjük az elesettet és a bántalmazottat.
Jean Stevenson (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET BÁNTALMAZNAK OTTHON!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról