Csendes Percek november 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 17., Szo, 03:41:02 CET


           2007. november 17. szombat           

Mt 25,14-30.

Jézus példázata: 14 "Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő
ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. 15 Az egyiknek adott
öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet,
kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. 16 Az, aki az öt
talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és
nyert másik ötöt. 17 Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik
kettőt. 18 Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és
elrejtette ura pénzét. 19 Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a
szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. 20 Eljött az, aki az öt
talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram,
öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem. 21 Ura
így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat
bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! 22 Odament az is, aki
a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át
nekem: nézd, másik két talentumot nyertem. 23 Ura így szólt hozzá: Jól
van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután,
menj be urad ünnepi lakomájára! 24 Odament hozzá az is, aki az egy
talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen
ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz,
ahová nem szórtál. 25 Félelmemben elmentem tehát, és elástam a
talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied. 26 Ura így válaszolt
neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem
vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? 27 Ezért el kellett
volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal
kaptam volna vissza azt, ami az enyém. 28 Vegyétek el tőle a
talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! 29 Mert
mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek
nincs, még az is elvétetik, amije van. 30 A haszontalan szolgát pedig
vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás."

           KOCKÁZATOS TANÍTVÁNYSÁG
            

A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz
majd sírás és fogcsikorgatás. (Mt 25,30)

Ez a példázat mindig keménynek tűnt nekem. A szolga nyithatott volna
egy bankszámlát, amely ugyan csak 1%-ot kamatozik, de így legalább nem
veszített volna el semmit. Jobban érdekel annak a két szolgának az
esete, akik 100%-os profitot tudtak csinálni. Milyen befektetési séma
szerint lehetséges ez? Talán túl messzire megyek az analógiával, de az
ilyen tanítványság kockázatosnak, ha nem törvénytelennek hangzik.
Mi a tanulság ebben a példázatban? A példázatok sokszor eltúlzottnak
tűnnek, és nincs egyértelmű jelentésük, sokkal inkább új valóságot és
új világot sugallnak. Ezt a példázatot hallva egy olyan világot
képzelünk el, ahol a mindent kockáztatók százszorosát nyerik. Egy olyan
világot, ahol a szolgálók és a gazdák együtt dolgoznak a kölcsönös
haszonért. Egy olyan világot, ahol a jelen helyzet (status quo)
megőrzése bűn!
Az egy tálentumos szolga egy olyan világban él, ahol minden gazda
szigorú és az önállóságra biztat. Egy ilyen világban a félelem és a
biztonságvágy arra ösztökél, hogy együtt éljünk a status quo-val. De ha
a mi Urunk, az igaz Isten, akkor lehetséges egy másik világ. Ha
Krisztust szolgáljuk, szabaddá válunk arra, hogy Isten dicsősége
érdekében mindent befektessünk, amit csak kaptunk.

Imádság: Hűséges Istenünk, segíts vállalni a kockázatot, hogy valami
nagyot tegyünk a te dicsőségedért. Ámen.

Mindenünkkel Krisztust szolgálni egyáltalán nem kockázatos.
David W. Poe (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK SZIGORÚ FŐNÖKE VAN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról