Csendes Percek november 10.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 10., Szo, 03:41:02 CET


           2007. november 10. szombat           

Jer 29,4-14.

4 Így szól a Seregek URa, Izráel Istene az egész fogoly néphez, amelyet
fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába: 5 Építsetek házakat, és
lakjatok bennük! Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét! 6
Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok! Házasítsátok meg
fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat! Szüljenek azok fiúkat és
lányokat! Szaporodjatok, és ne fogyjatok! 7 Fáradozzatok annak a
városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és
imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti
békességetek is! 8 Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Ne
engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik
köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira! 9 Mert
hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben; nem küldtem őket - így
szól az ÚR. 10 Ezt mondja az ÚR: Majd ha eltelik a babiloni hetven
esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy
visszahozlak benneteket erre a helyre. 11 Mert csak én tudom, mi a
tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek,
és reményteljes jövőt adok nektek. 12 Ha segítségül hívtok, és
állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. 13
Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. 14
Megtaláltok engem - így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat,
összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová
szétszórtalak - így szól az ÚR -, és visszahozlak erre a helyre,
ahonnan fogságba vitettelek benneteket.

             ELHALASZTOTT ÁLMOK
             

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet
és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. (Jer 29,11)

Régóta érdekelt a spanyolajkú emberek felé való szolgálat, és gyakran
imádkoztam, hogy ebben is részt vehessek. De nem volt ilyen lehetőség a
környékünkön, és végül félretettem ezt az álmomat.
Amikor a férjem rákban meghalt, egy darabig úgy tűnt, minden jövőre
vonatkozó álmom meghalt vele együtt. Nem is hallottam róla, hogy új,
spanyol gyülekezet jött létre a városunkban. Miután barátaimtól
tudomásomra jutott, meglátogattam őket. Nemsokára elkezdtem segédkezni
a fordításban. Mára a templom tele van új keresztyénekkel.
Férjem halála után azt gondoltam, céltalanná vált az életem. S habár
félretettem az álmomat, Isten folytatta a fölkészítésemet a
szolgálatra. Majd amikor Isten elérkezettnek látta az időt, minden
készen állt, hogy beteljesüljön az álmom. Mások szolgálatában új
értelmet találtam az életemnek.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy megértsük, céljaid vannak velünk. Nyisd
meg szemünket és fülünket, hogy észrevegyük szolgálatra való
elhívásodat. Ámen.

A mások felé végzett szolgálat értelmet ad az életnek.
Janet A. Chamberlin (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK A BEVÁNDORLÓK KÖZÖTTI MISSZIÓÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról