Csendes Percek november 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 4., V, 03:41:01 CET


           2007. november 4. vasárnap           

Ef 2,14-22.

14 Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő
testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, 15 miután
a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy
békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 16
Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt
által megölte az ellenségeskedést önmagában, 17 és eljött, és
"békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a
közelieknek". 18 Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy
Lélekben az Atyához. 19 Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és
jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. 20
Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig
maga Krisztus Jézus, 21 akiben az egész épület egybeilleszkedik, és
szent templommá növekszik az Úrban, 22 és akiben ti is együtt épültök
az Isten hajlékává a Lélek által.

            A SZENTEK KÖZÖSSÉGE
             

A Krisztus Jézusban megszentelteknek, akiket ő elhívott, és saját
népévé tett. (1Kor 1,2)

Mielőtt elvégeztem egy bibliaiskolát, a "szent" kifejezés számomra
olyan különleges személyt jelölt, aki valamikor régen csodát vitt
véghez. Nehezen tudtam azonosulni vele. Most már tudom, hogy a szentek
nem mások, mint hűségre törekvő, Isten igéjéhez ragaszkodó emberek.
Idejüket Istennel való kapcsolatuk ápolására szentelik, törekednek a
szeretetre, és akaratukat Istennek rendelik alá. Ismerek ilyen
embereket. Ők azok, akik lámpásként világítanak hitéletem kanyargós
ösvényein, személyes példájuk segítik hitben való növekedésemet.
A "szentek közössége" az Apostoli Hitvallásban "Krisztus testére"
vonatkozik, amely ma is munkálkodik a világban, de beletartoznak
mindazok is, akik már elköltöztek. Ma, ha letérdelek az úrvacsora
vételéhez, megköszönve Istennek áldozatos szeretetét, átélem, hogy ez a
"közösség" magába foglalja a hívőket az egész világon, azokat, akik
velünk vannak, és akik előttünk éltek. Mindez új fényben világítja meg
számomra Jézus halálát és feltámadását, s az örök élet ünneplésére
ösztönöz, átformálva a világról alkotott korábbi szemléletemet.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy feláldoztad értünk
tökéletes, bűntelen Fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük szent társainkat
is, akik, bár nem tökéletesek, neked áldozzák életüket, és bennünket is
erre buzdítanak. Ámen.

Mindenki szent, aki Jézus Krisztust követi.
Carole Yoho (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SZENT ÉLETRE TÖREKEDNEK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról