Csendes Percek november 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 4., V, 20:11:06 CET


                     2007. november 4. vasárnap

Ef 2,14-22.
14 Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő 
testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, 15 miután a 
tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet 
szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 16 Megbékéltette 
mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az 
ellenségeskedést önmagában, 17 és eljött, és "békességet hirdetett nektek, a 
távoliaknak, és békességet a közelieknek". 18 Mert általa van szabad utunk 
mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához. 19 Ezért tehát nem vagytok többé 
idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe 
Istennek. 20 Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő 
pedig maga Krisztus Jézus, 21 akiben az egész épület egybeilleszkedik, és 
szent templommá növekszik az Úrban, 22 és akiben ti is együtt épültök az 
Isten hajlékává a Lélek által.

                      A SZENTEK KÖZÖSSÉGE

A Krisztus Jézusban megszentelteknek, akiket ő elhívott, és saját népévé 
tett. (1Kor 1,2)
Mielőtt elvégeztem egy bibliaiskolát, a "szent" kifejezés számomra olyan 
különleges személyt jelölt, aki valamikor régen csodát vitt véghez. Nehezen 
tudtam azonosulni vele. Most már tudom, hogy a szentek nem mások, mint 
hűségre törekvő, Isten igéjéhez ragaszkodó emberek. Idejüket Istennel való 
kapcsolatuk ápolására szentelik, törekednek a szeretetre, és akaratukat 
Istennek rendelik alá. Ismerek ilyen embereket. Ők azok, akik lámpásként 
világítanak hitéletem kanyargós ösvényein, személyes példájuk segítik hitben 
való növekedésemet.
A "szentek közössége" az Apostoli Hitvallásban "Krisztus testére" 
vonatkozik, amely ma is munkálkodik a világban, de beletartoznak mindazok 
is, akik már elköltöztek. Ma, ha letérdelek az úrvacsora vételéhez, 
megköszönve Istennek áldozatos szeretetét, átélem, hogy ez a "közösség" 
magába foglalja a hívőket az egész világon, azokat, akik velünk vannak, és 
akik előttünk éltek. Mindez új fényben világítja meg számomra Jézus halálát 
és feltámadását, s az örök élet ünneplésére ösztönöz, átformálva a világról 
alkotott korábbi szemléletemet.
Imádság: Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy feláldoztad értünk tökéletes, 
bűntelen Fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük szent társainkat is, akik, bár 
nem tökéletesek, neked áldozzák életüket, és bennünket is erre buzdítanak. 
Ámen.

Mindenki szent, aki Jézus Krisztust követi.
Carole Yoho (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK SZENT ÉLETRE TÖREKEDNEK!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról