Csendes Percek november 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Nov. 3., Szo, 03:41:02 CET


           2007. november 3. szombat            

Róm 10,14-17.

14 De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is
higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető
nélkül? 15 És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva:
"Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!" 16
Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan
Ézsaiás mondja: "Uram, ki hitt a mi beszédünknek?" 17 A hit tehát
hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.

             ISTEN A VONATON
              

Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik, és a
mélybe néz, az égre is, a földre is? (Zsolt 113,5-6)

Kisfiam három-négyéves lehetett, mikor egy alkalommal, a vasárnap
délelőtti istentiszteletről hazafelé tartva egy hitetlen felnőtt így
szólt hozzánk: "Micsoda képtelenség! Nincs Isten! Isten nem létezik!"
Fiam tiltakozott: "Ez nem igaz! Hiszen épp most láttam őt. Prágából
jött, vonattal!" Ő persze arra az emberre gondolt, aki délelőtt a
templomban prédikált.
Először mosolyogtam magamban, de hamarosan beláttam, hogy valóban, maga
Isten szólt hozzánk azon a lelkészen keresztül! Sőt, Isten folyamatosan
beszél hozzánk. Isten, aki minden képzeletünket felülmúlja, aki a Menny
Ura és Teremtője, aki Jézus Krisztusban lehajolt, egészen a föld
poráig, aki eljön és meglátogat minket újra és újra! Krisztus által ma,
akár a szomszédainkon keresztül is meglátogathat minket. És mi is
elvihetjük őt a szomszédainkhoz! Hogyan használhat Krisztus minket
arra, hogy másokat megszólítson?

Imádság: Szent Istenünk, köszönjük, hogy eljöttél közénk. Segíts
nekünk, hogy szeretetünkkel megmutathassuk a világnak valóságodat,
lényedet. Úgy imádkozunk, ahogy Jézus tanított minket: "Atyánk,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. A mi mindennapi
kenyerünket add meg nekünk naponként. És bocsásd meg a mi bűneinket..."
(Lk 11,2-4) Ámen.

Isten embertársainkon keresztül jön közénk.
Jana Krizova (Moravia, Cseh Köztársaság)

IMÁDKOZZUNK A KERESZTYÉNEKET ÜLDÖZŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról