Csendes Percek június 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 30., Szo, 03:41:02 CEST


            2007. június 30. szombat            

Róm 14,4-12.

4 Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll,
vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy
megtartsa.
5 Ez az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, az pedig
egyformának tart minden napot: mindegyik legyen bizonyos a maga
meggyőződésében. 6 Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért
különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az
Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad
az Istennek. 7 Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal
meg önmagának; 8 mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak
halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. 9 Mert
Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon,
mind az élőkön uralkodjék. 10 Akkor te miért ítéled el testvéredet?
Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk
állni Isten ítélőszéke elé. 11 Mert meg van írva: "Élek én, így szól az
Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv
magasztalni fogja Istent." 12 Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról
számot adni az Istennek.

             FELHÍVÁS IMÁDSÁGRA
             

Te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg
testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé.
(Róm 14,10)

Egyik gyönyörű tavaszi napon otthagytam a gyerekeket az iskolában, és
gyalog indultam haza. Élveztem a virágokat és a tiszta égboltot.
Kellemes sétámat egy úton heverő likőrös üveg zavarta meg, amit ki
kellett kerülnöm. "Hogy egyesek mit képzelnek!" - gondoltam. "Nincs
bennük semmi belátás! Hát nem tudják, hogy minden nap gyerekek járnak
erre! Miféle ember az, aki az utcán eldob egy üres üveget?"
De akkor a Szentlélek félbeszakította dühöngésemet: "Ez jó kérdés,
Cathy. Valóban, milyen sérült, összetört vagy erőszakot szenvedett
ember tehette ezt? Milyen bántás visz arra valakit, hogy nyilvánosan
igyon, és az üres üveget a járdára dobja?"
Akkor megértettem, mit tettem. Visszanézve a járdán csillogó
üvegdarabokra abbahagytam az ítélgetést, és elkezdtem imádkozni azért a
valakiért, aki az üveget eldobta. Azóta, ha egy törött üveget, falon
lévő grafiti firkát, vagy utcán lődörgő gyerekeket látok, nem
ítélkezésre kínálkozó alkalomnak, hanem imádságra bátorító dolognak
tartom őket.

Imádság: Istenünk, mindnyájan vétkeztünk. Segíts, hogy együtt érzők
legyünk, és imádkozzunk azokért, akik meghiúsítják terveinket.
Emlékeztess, hogy ne ítéljünk másokat, mert mi is megítéltetünk. Jézus
nevében. Ámen.

A zavaró események és emberek imádságra hívnak.
Cathy Wesolek (Indiana, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET BÁNTÁS VAGY ERŐSZAK ÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról