Csendes Percek június 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 27., Sze, 03:41:01 CEST


            2007. június 27. szerda            

1Thessz 5,12-28.

12 Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik
fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is
titeket, 13 és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással
békességben. 14 Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket,
biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek
türelmesek mindenkihez. 15 Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a
rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és
mindenki iránt. 16 Mindenkor örüljetek, 17 szüntelenül imádkozzatok, 18
mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által
a ti javatokra. 19 A Lelket ne oltsátok ki, 20 a prófétálást ne
vessétek meg, 21 de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 22 a
gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
23 Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és
őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben,
feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 24 Hű az, aki
elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt. 25 Testvéreim,
imádkozzatok értünk is. 26 Köszöntsetek minden testvért szent csókkal.
27 Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a
levelet minden testvérnek! 28 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen
veletek!

              MINI IMÁDSÁGOK
              

Szüntelenül imádkozzatok! (1Thessz 5,17)

A kora reggel nyugalmában Pál thesszalonikai gyülekezetnek adott utolsó
tanácsait olvastam. Csupán egy éjszakai lámpa világított a
gyermekszobában. Próbáltam Istennel tölteni egy kis időt, mielőtt a
baba felébred. Egy alig totyogó kicsi és két tinédzser anyukájaként
ritkán van alkalmam egyedül lenni. Amint az éj elmúlik és hajnalodik, a
kicsi máris nyöszörög és mocorog, jelezve, hogy a csendes időmnek
mindjárt vége. Szeretnék "szüntelenül imádkozni", de a mindennapi
zsongásban és zajban nem tudom, hogyan.
A hívők mindig kitartóak próbálnak maradni az imádságban. Jézus
idejében például, egy zsidónak számos imát kellett mondania, mielőtt
lába reggel a földet érintette volna. És azután a nap folyamán is egész
sor ima volt előírva. Ezek a szabályok arra szolgáltak, hogy segítsenek
"szüntelenül imádkozni".
Elhatároztam, hogy példát merítek ezekből az ősi gyakorlatokból. Ma
megpróbálok mini imádságokban Istenre gondolni, miközben a kimosott
ruhát hajtogatom, a gyerekekkel játszom, autót vezetek, és egyéb
evilági tevékenységet végzek. A nap folyamán közelebb kerülök majd
célomhoz, a "szüntelenül imádkozáshoz" és ezzel Istenhez is.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts, hogy sűrű teendőink között is módot
találjunk az imádságra. Ámen.

Napi feladataink között Istenre gondolva könnyebb imádkozni.
Leigh W. Young (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK IDŐT KERESNEK AZ IMÁRA!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról