Csendes Percek június 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 26., K, 03:41:02 CEST


            2007. június 26. kedd             

2Sám 22,1-7.

1 Dávid ennek az éneknek a szavait mondta el az ÚRnak, amikor az ÚR
kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből. 2 Így mondta:
Az ÚR az én kőszálam, váram és megmentőm, 3 Istenem, kősziklám, nála
keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram,
menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól. 4 Az ÚRhoz
kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. 5 Mert
körülvettek a halál örvényei, pusztító áradat rettent engem. 6 A sír
kötelei fonódtak körém, a halál csapdái meredtek rám. 7 Nyomorúságomban
az ÚRhoz kiáltottam, kiáltottam az én Istenemhez. Meghallotta hangomat
templomában, kiáltásom fülébe jutott.

              ERŐS TORONY
               

Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál. (Péld
18,10)

Nap nap után, legalább egy, vagy akár több kóbor macska is megpróbálta
elszántan elkapni az éppen fészket rakó anyaverebet. Felmásztak az
óriási jukka fánk törzsén, de a veréb éles karmai beléjük vésődtek.
Amikor a fiókák elkezdték szárnyaikat próbálgatni, a macskák teljesen
begerjedtek. De az anyamadár jó kiképzést adott kicsinyeinek, és azok a
veszély idején visszatértek az oltalmat jelentő fészekbe. Ismerték az ő
"erős tornyuk" biztonságát.
Mi is gyakran szembe találjuk magunkat "ellenségeinkkel", mint ezek a
madárkák. Ijeszt a betegség, félreértések történnek, anyagi problémák
jönnek, kapcsolatainkból kivész a bizalom - és még tovább
folytathatnánk a sort. Annak az anyamadárnak a bátorságából azonban
sokat tanultam. Én is elutasíthatom a megfélemlítést. Koncentrálhatok
az életem küldetésére. És ezen felül bízhatom Istenben, aki segítségem
és menedékem forrása.
Mindannyian hálát adhatunk Istennek, akinek mindennapi szeretete és
gondoskodása körülvesz bennünket, különösen, amikor az ellenség riogat.

Imádság: Drága Istenünk, add, hogy hitünk szüntelen növekedjék, tudván,
hogy te soha nem hagysz el bennünket. Ámen.

Isten ellenségeink jelenlétében is békességet tud adni!
Joan Clayton (Új-Mexikó, USA)

IMÁDKOZZUNK A FESZÜLTSÉGEK ALATT ÉLŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról