Csendes Percek június 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 25., H, 03:41:01 CEST


            2007. június 25. hétfő            

Neh 13,4-9.

4 Ezt megelőzően Eljásib pap, Istenünk háza kamráinak a gondnoka,
rokonságba került Tóbijjával, 5 és berendezett neki egy nagy kamrát,
bár ott azelőtt az adományokat, a tömjént és az edényeket, meg a
lévitáknak, az énekeseknek és a kapuőröknek rendelt gabona, must és
olaj tizedét, és a papoknak felajánlott ajándékokat szokták tartani. 6
Amikor mindez történt, nem voltam Jeruzsálemben, mert Artahsasztának,
Babilónia királyának a harminckettedik évében a királyhoz mentem.
Bizonyos idő múlva szabadságot kértem a királytól. 7 Mihelyt
megérkeztem Jeruzsálembe, észrevettem, milyen helytelen dolgot tett
Eljásib Tóbijjá érdekében, amikor egy kamrát rendezett be neki az Isten
háza udvarában. 8 Ezt én igen rossznak tartottam, ezért kidobattam a
kamrából minden holmit, ami a Tóbijjá házából való volt. 9 Azután
megparancsoltam, hogy tisztítsák meg a kamrát, és visszahordattam oda
az Isten házához tartozó edényeket, adományokat és tömjént.

              MAGÁNTERÜLET
              

Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!
Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem,
mindig benned reménykedem. (Zsolt 25,4-5)

A Nehémiás könyve elmondja, hogy Eljásib pap az Isten házában egy
helyiséget átalakíttatott rokonának, Tóbijjának magáncéljaira. Ezt a
kamrát addig gabona, tömjén, adományok és egyéb templomi eszközök
raktározására használták. Amikor Nehémiás tudomást szerzett a szent
hely ilyetén megszentségtelenítéséről, kidobatta onnan Tóbijjának
minden holmiját, és megparancsolta a helyiség megtisztítását.
Eljásib pap elvett egy helyiséget az Isten házából, és a maga céljára
használta azt. Ez a történet engem arra emlékeztet, amikor mi is
kikanyarítunk egy részt életünkből, mintegy elválasztva azt Istentől,
kirekesztve őt onnan. Amikor így döntünk, a hívő életben való
előrejutásunkat akadályozzuk. Ha Isten elől elkülönítünk egy privát
részt az életünkben, a Szentlélekkel való közösségből zárjuk ki
magunkat. Amikor azonban az egész életünket, teljes lényünket
megnyitjuk Istennek, az ígéretek teljessége előtt tárjuk szélesre az
ajtót.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük az élet ajándékát, és hálásak
vagyunk örökkévaló szeretetedért. Segíts, hogy mindig a te utadon
járjunk. Ámen.

Milyen területen kell szélesebbre tárnom az ajtót Isten előtt?
Nathan Meek, (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÚR HÁZÁNAK GONDNOKAIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról