Csendes Percek június 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 21., Cs, 03:41:01 CEST


           2007. június 21. csütörtök           

1Kor 3,1-4.

1 Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez,
hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. 2
Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok
volna el. Sőt még most sem bírjátok el, 3 mert még testiek vagytok.
Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek
vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? 4 Ha az egyik ezt mondja:
"Én Pálé vagyok", a másik pedig azt: "Én Apollósé", nem emberi módon
beszéltek-e?

               NÖVEKEDÉS
               

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
(1Kor 16,13)

Ifjúkoromban a szülői háztól távol dolgoztam. Otthonról egyszer egy
naptárt kaptam, amin a következő állt: "Gyermekeinknek először
gyökereket adunk, végül pedig szárnyakat." A szüleim ajándéka a
függetlenségem elismerése volt, másrészt annak megerősítése, hogy a
saját életemért nekem kell vállalnom a felelősséget, a "gyökereim"
által biztosított erővel.
Ahogy szüleim biztattak engem, úgy bátorítja Pál apostol a
korintusiakat, hogy álljanak erősen a hitben, és a Krisztus
ismeretében. Első levelében nevén nevezi a súlyos hiányosságaikat.
Krisztusban kiskorúaknak minősíti őket viszálykodásaik,
erkölcstelenségük és a vezetés hiánya miatt. Azt kéri, hogy
növekedjenek. Mint lelki atya felszólítja őket, haladjanak előre a
hitben, keljenek szárnyra, és repüljenek.
Gyakran elhanyagolom a bibliaolvasást, nem keresem Istent
imádságaimban, és nem veszem igénybe a Szentlélek vezetését. Azt
szeretném, hogy valaki más, - a lelkész, vagy egy gyülekezeti vezető -
mondja meg, mit tegyek. De nem arra hivattunk, hogy Krisztusban
kiskorúak maradjunk! Krisztus azt várja, hogy növekedjünk, keljünk
szárnyra és repüljünk! Szabad önálló egyéniségként követnünk Krisztust.

Imádság: Istenünk, miközben hozzád jövünk igeolvasásban és imádságban,
segíts növekedni a bölcsességben. Ámen.

Isten azt kéri: keljünk szárnyra, és repüljünk!
Elisabeth von Keitz (Ontario, Kanada)

IMÁDKOZZUNK A HITBEN VALÓ NÖVEKEDÉSÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról