Csendes Percek június 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 14., Cs, 03:41:02 CEST


           2007. június 14. csütörtök           

Jer 30,1-11.

1 Így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: 2 Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene:
Írd le magadnak egy könyvbe mindazokat az igéket, amelyeket
kijelentettem neked! 3 Eljön az idő - így szól az ÚR -, amikor jóra
fordítom népemnek, Izráelnek és Júdának a sorsát - mondja az ÚR -, és
visszahozom őket arra a földre, amelyet őseiknek adtam, és birtokba
fogják azt venni. 4 Ezeket az igéket jelentette ki az ÚR Izráelről és
Júdáról. 5 Így szól az ÚR:
Riadt lármát hallok, rettegés van, nincs békesség!
6 Kérdezzétek meg, nézzetek utána: szokott-e szülni férfiember? Miért
látok ennyi férfit, ágyékára tett kézzel, mintha szülne? Miért vált
minden arc fakósárgává?
7 Jaj, mert nagy nap lesz az, nincs hozzá fogható! Nyomorúság ideje
lesz az Jákóbnak, de megszabadul belőle!
8 Azon a napon letöröm igáját nyakadról - így szól a Seregek URa -,
köteleidet leszaggatom. Nem szolgálnak többé idegeneknek, 9 hanem
Istenüket, az URat fogják szolgálni, és Dávidot, a királyukat, akit
adok nekik.
10 Te azért ne félj, szolgám, Jákób - így szól az ÚR -, és ne reszkess,
Izráel! Mert én hazasegítelek a távolból, gyermekeidet a fogság
földjéről. Visszatér Jákób, és békében lesz, gondtalanul él, nem
riasztja senki.
11 Én veled leszek - így szól az ÚR -, és megszabadítalak. Véget vetek
minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget.
Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül.

             LEVELEK ISTENHEZ
             

Ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Írd le magadnak egy könyvbe mindazokat
az igéket, amelyeket kijelentettem neked. (Jer 30,2)

Fel voltam dúlva. Egész éjjel hánykolódtam, forgolódtam, és egy
megoldatlan problémán töprengtem. Nem tudtam imádkozni, ahogy a
gondolataim cikáztak egyik aggodalmamtól a másikhoz. A telefon
csörgött. A barátnőm volt az.
"Mit teszel, amikor eláraszt az aggodalom?"- kérdeztem.
"Leveleket írok Istennek "-mondta. "Nem tartok semmit vissza, sem
könnyeket, feszültséget, haragot, vagy nyugtalanságot. A gondolataim
lecsillapodnak, és Isten segít tisztábban látni a helyzetet. Miközben
írok, Istennek adom át a problémát. Ez a legjobb mód az imádságra.
Mindig megkapom a választ: Isten szeret, és át fog segíteni a dolgon.
Néha szembetűnő a megoldás gondjaimra. Máskor várnom kell. Bármi módon
is, a fájdalmat béke váltja fel, és a nyugalom elűzi a félelmet."
Sokféle módon lehet imádkozni. Lehet elmondva, leírva, de néha
nincsenek rá szavak. De amikor Istenre irányítjuk gondolatainkat,
biztosak lehetünk abban, hogy velünk lesz, hogy segítsen, és vezessen
minket.

Imádság: Drága Istenünk, szabadíts fel nyugtalanságunk terhe alól,
amikor hozzád fordulunk. Ámen.

Bárhogy is imádkozunk, Isten örömmel fogadja és válaszol.
Sara Pursley (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A VÁLSÁGBAN LÉVŐ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról