Csendes Percek június 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 11., H, 03:41:02 CEST


            2007. június 11. hétfő            

Filemon 4-7.

4 Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad
imádságaimban, 5 mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az
Úr Jézus és minden szent iránt van benned, 6 és imádkozom azért, hogy a
hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a
megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. 7 A te szeretetedben sok
örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad,
testvérem.

               FELAJÁNLÁS
               

A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek
ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És
különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki
mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz. (1Kor 12,4-6)

Sokan úgy gondolják, hogy a szegénység csupán a pénz hiányát jelenti,
de gyakran azt sem használjuk fel, amink van. Erre az igazságra akkor
jöttem rá, mikor egy barátomtól megtudtam, hogyan emelkedett ki a
szegénységből egy stabil gazdasági helyzetbe képzetlensége ellenére.
Élete akkor változott meg, amikor rájött, hogy ő is felajánlhat valamit
a gyülekezetben.
Vasárnaponként rendszeresen és hűségesen letisztította a templom
padsorait. A lelkész látva szorgalmát, tanulási lehetőséget és munkát
ajánlott barátomnak, most is ott dolgozik.
Isten idővel mindenkinek ad segítséget, igyekezetét látva. Problémánk
nem mindig a hiány, hanem inkább, hogy nem ragadjuk meg azt, ami
rendelkezésünkre áll. Örömet szerzünk Teremtőnknek, ha kihasználjuk az
adottságainkat, és segítünk mások életkörülményein.

Imádság: Istenünk, segíts megtanulnunk kihasználni adottságainkat, és
javítani a körülöttünk élők életén. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Hogy használom ki lehetőségeimet az Isten szolgálatában?
Collins Absalom Onyango (Nairobi, Kenya)

IMÁDKOZZUNK AFRIKA NÉPÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról