Csendes Percek június 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 5., K, 03:41:09 CEST


             2007. június 5. kedd             

Mt 25,31-40.

Jézus szavai: 31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és
vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg."

               SEBKÖTÖZÉS
               

Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? (Zsolt 27,1)

Amikor férjem, Dick műtéte után hazafelé készülődtünk a kórházból, az
orvos elmondta, hogy nekem kell majd otthon kötöznöm a férjem sebét. A
sebész nyitva hagyta a vágást, hogy belülről kifelé gyógyuljon. Én
rosszul vagyok az ilyen orvosi dolgoktól, de ez elengedhetetlen volt
Dick tökéletes gyógyulásához. A nővérek ott álltak mellettem, míg
megtanultam, hogyan kell a gézt a fertőtlenítőbe beáztatni, beletenni a
vágásba, és leragasztani. Szívesen láttam el a férjem sebét, mert
nagyon szerettem őt.
Arra gondoltam, milyen sokféle nyílt seb van körülöttem, amit nekem
kellene bekötözni: sérült emberek, akiknek egy kedves szóra,
magányosok, akiknek egy barátságos mosolyra, és félők, akiknek
bátorításra lenne szükségük. Mivel szeretem Istent, kérhetek tőle
bátorságot, hogy elláthassam ezeket a sebeket. Tudom, hogy amikor
szeretettel fordulok azok felé, akik szenvednek, Jézus Krisztusért
teszem.
Isten velem van, ahogyan a nővérek ott a kórházban, és segít nekem
megtanulni, hogyan adjam másoknak a szeretet ajándékait.

Imádság: Urunk, add, hogy meglássuk a szükségben lévőket, és adj nekünk
bátorságot, hogy a te szereteteddel bekötözzük a sebeiket. Ámen.

Kezünk Isten keze lesz, ha a sebesültekről gondoskodunk.
Linda King (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A MŰTÉT UTÁN LÁBADOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról