Csendes Percek június 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jún. 3., V, 03:41:02 CEST


            2007. június 3. vasárnap            

ApCsel 12,1-19.

1 Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet
egyes tagjaival. 2 Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette.
3 Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy
elfogatta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak.
4 Miután elfogatta Pétert, börtönbe vetette, és átadta négy, egyenként
négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páskaünnep után
akarta őt a nép elé vezettetni. 5 Pétert tehát a börtönben őrizték, a
gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.
6 Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter
- két bilinccsel megkötözve - két katona között aludt, az ajtó előtt
pedig őrök őrizték a börtönt. 7 És íme, az Úr angyala odalépett hozzá,
és világosság támadt a cellában; oldalát meglökve felébresztette
Pétert, és így szólt hozzá: "Kelj fel gyorsan!" Erre lehulltak a
bilincsek Péter kezéről. 8 Ezt mondta neki az angyal: "Övezd fel
magadat, és kösd fel sarudat!" Péter megtette. Az angyal pedig ezt
mondta neki: "Vedd fel a felsőruhádat, és kövess engem!" 9 Ekkor
kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal
cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. 10 Amikor átmentek az
első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a
városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta,
végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. 11
Ekkor Péter magához tért, és így szólt: "Most tudom igazán, hogy az Úr
elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és
mindabból, amit a zsidó nép várt." 12 Amikor feleszmélt, elment Mária
házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt
sokan egybegyűlve imádkoztak. 13 Amikor megzörgette a bejárati ajtót,
odament egy Rodé nevű szolgálóleány, hogy megtudja: Ki az? 14 Amikor
megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem
beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. 15 De azok azt
mondták: "Elment az eszed!" Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok
erre így szóltak: "Az ő angyala az!" 16 Péter azonban tovább zörgetett.
Amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. 17 Akkor
intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan
vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt: "Mondjátok el ezeket
Jakabnak és a testvéreknek !" Azután kiment, és más helyre távozott. 18
Amikor megvirradt, nem csekély riadalom támadt a katonák között, hogy
vajon mi történt Péterrel. 19 Heródes pedig kerestette őt, és amikor
nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy vessék
börtönbe őket. Aztán lement Júdeából Cézáreába, és ott tartózkodott.

              ISTEN KÜLDÖTTE
              

Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség
kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból; keletről, nyugatról,
északról és délről. (Zsolt 107,2-3)

A zimbabwei vadonban kóborolva egy 300 méter magas domb tetejét tűztem
ki célul. Több órányi mászás után, mikor a lábam már hólyagos volt, és
az utolsó korty vizemet is megittam, tudtam, hogy eltévedtem. Lerogytam
egy fa alá, és nagyon sajnáltam magam. "Uram, nem bírok tovább menni.
Hol vagy amikor szükségem van rád?" - siránkoztam.
Amikor felnéztem, egy bennszülött állt felettem kedvesen mosolyogva. Ő
nem beszélt angolul, én csak angolul tudtam. Intett, hogy kövessem, és
elindultunk együtt. A kalapján egy embléma volt, melyen az állt: "Isten
hangja". Amikor a feliratra mutatva a hitéről kérdeztem, az ujját az ég
felé emelte és mosolygott. Ezután én követtem az ő ritmusát, és szótlan
bajtársként meneteltünk kilométereken át. Miután befordultunk a helyes
ösvényre, a barátom integetett, és hirtelen eltűnt a szavannában. Azon
tűnődtem vajon ember volt-e vagy egy angyal. Akárhogy is,
megtapasztalhattam egy csodálatos közösséget Isten küldöttével. Isten
sokféle küldöttet felhasznál, hogy kinyújtsa felénk a kezét és
erősítsen minket.

Imádság: Mennyei Atyánk, a legnagyobb dolog a te országod polgárának
lenni. Köszönjük, hogy másokon keresztül megnyugvást és útmutatást
adsz. Ámen.

Isten küldöttei minden nap eljönnek hozzánk.
Don J. Goulding (Washington, USA)

IMÁDKOZZUNK A PUSZTAI MENTŐCSAPATOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról