Csendes Percek január 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 28., V, 03:41:01 CET


           2007. január 28. vasárnap            

Lk 18,9-14.

9 Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket
pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus: 10 "Két ember ment fel a
templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. 11 A farizeus
megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem
vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez
a vámszedő is. 12 Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből,
amit szerzek. 13 A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az
égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas
nekem, bűnösnek. 14 Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy,
mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki
pedig megalázza magát, felmagasztaltatik."

              A FŐKERTÉSZ
               

Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot,
hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. (Jn 3,17)

A kertben a gyomok kezdték elnyomni a néhány héttel korábban ültetett
kis magoncokat. Elkezdtem kihúzkodni a dudvát.
Ahogy dolgoztam, eszembe jutott egy felkavaró jelenet a délelőtti
bibliaóráról; az egyik résztvevő dörgedelmei arról, hogy sok keresztyén
"nem keresztyéni módon viselkedik". Arról panaszkodott, hogy sokak
hitvallása nem tükröződik a cselekedeteikben. Tisztelem ezt az embert,
akinek gyülekezetünk ifjúságában végzett jó szándékú munkája közismert;
de megjegyzései az ítélkező farizeusokra emlékeztettek.
Lelkészünk egy pillanatnyi gondolkodás után szólalt meg: "Örülök -
mondta csendesen -, hogy nem az én feladatom eldönteni, kinek a szíve
van rendben. Ez az egyén és az Úr dolga. A mi feladatunk, hogy
szeressünk mindenkit."
Jézus azt mondta, hogy legyünk a gyerekekhez hasonlatosak. Szerethetünk
úgy, ahogy ők teszik; gyorsan megbocsátva, mindenki felé nyitottan.
Ahogy Isten kertjében dolgozunk, elültethetjük másokban a hit magvait,
ösztönözve és táplálva lelki növekedésüket. De nem a mi feladatunk
kritikával vagy megvetéssel kigyomlálni azokat, akik nem úgy
növekednek, ahogy szerintünk kellene.

Imádság: Urunk, köszönjük a lehetőségeket, hogy dolgozhatunk
földjeiden. Segíts, hogy alázatos munkások legyünk és erőfeszítéseinket
rád bízzuk. Ámen.

Bízzuk Istenre a "gyomlálást"!
Karen Varley (Iowa, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ IFJÚSÁGI MUNKÁSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról