Csendes Percek január 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 26., P, 03:41:02 CET


            2007. január 26. péntek            

2Tim 1,3-14.

3 Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta
lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal
megemlékezem rólad könyörgéseimben, 4 és könnyeidre emlékezve látni
kívánlak, hogy öröm töltsön el. 5 Eszembe jutott ugyanis a benned élő
képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és
anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned
is megvan. 6 Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten
kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által van benned. 7 Mert
nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet
és a józanság lelkét.
8 Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő
foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje
által. 9 Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással,
nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme
szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott
nekünk. 10 Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus
megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által
világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 11 Ennek az evangéliumnak a
szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. 12 Ezért
is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és
meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott
kincset megőrizze arra a napra. 13 Az egészséges beszéd példájának
tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és
szeretetben. 14 A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó
Szentlélek által.

             SZALAGCÍM-ÁHÍTAT
             

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat,
esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. (1Tim 2,1)

Férjem rendszerint a reggeliző asztalon hagyja a Bibliát és a Csendes
Perceket, de néha még az újságot is. Régebben az első oldal szalagcímei
lehangoltak, de újabban ima-vezérfonalként használom őket.
Ha az elnök arcképét látom, nemzetünk vezetőiért imádkozom; ha
kisiklott vonatról írnak, imám a halottakért és sebesültekért szól, és
családjaikért, hogy találjanak békét és vigasztalást. A természeti
katasztrófák imára indítanak az áldozatokért és a segélyszervezetek
munkatársaiért, és adakozásra a károsultak javára. A gyilkosság és más
rémtettek már "nehezebb esetek". Ilyenkor nem csak az áldozatért
imádkozom, de az elkövető lelki gyógyulásáért is. Az újság híradásai
emlékeztetnek, hogy mindig adjak hálát saját körülményeimért. De arra
is, hogy megvalljam saját vétkeimet.
Bár Isten mindenható, mégis meghív minket, hogy másokat közbenjáró
imádsággal segítsünk, gyógyulást és reményt hozva a szükségben
levőknek.

Imádság: Urunk, hallod bánataink között elmondott imánkat. Emlékeztess
bennünket, hogy kegyelmed közvetítői lehetünk a szükségben levők felé.
Ámen.

Ma is "imádkozzuk a híreket"!
Bonnie T. Ogle (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK NÉPÜNK VEZETŐIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról