Csendes Percek január 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 23., K, 03:41:02 CET


            2007. január 23. kedd             

Jn 3,11-21.

Jézus így válaszolt: 11 „Bizony, bizony, mondom néked: amit tudunk, azt
szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok
el a mi bizonyságtételünket. 12 Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és
nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok
nektek? 13 Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből
szállt le, az Emberfia. 14 És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a
pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, 15 hogy aki hisz,
annak örök élete legyen őbenne. 16 Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. 17 Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a
világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ
általa. 18 Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz,
már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
19 Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de
az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a
cselekedeteik gonoszak. 20 Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a
világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a
cselekedetei. 21 Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy,
hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."

              MOST MÁR TUDOM
              

Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég
alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. (ApCsel 4,12)

Rehanának, a faluban lakó betegeink egyikének, kivizsgálásra volt
szüksége, hogy ellenőrizzük a tuberkolózis diagnózist. Javasoltam neki,
hogy jöjjön be a lepramissziós kórházba vérvételre. Rehana rám nézett,
és azt mondta: "Nem mehetek be a leprás kórházba, mert ha bárki meglát
a falumból, azt fogja hinni, én is leprás vagyok."
Rehana attól félt, hogy kiközösítik a falujából. Felvilágosítottam,
hogy ebben a kórházban nemcsak leprával kezelt betegek vannak.
Reménykedve válaszolta: "Ezt nem tudtam. Most már tudom, és holnap
bemegyek a vérvételre."
Megértem Rehanát és megkönnyebbülését. Évekig azt hittem, hogy Isten
csak egy bizonyos csoportért jött el erre a földre. Sokszor irigyeltem
ezeket az embereket, hogy ilyen szerető Istenük van, aki eljön a
mennyből, hogy megszabadítsa őket bűneiktől. Egy evangélizációs napon
azonban megtudtam, hogy Jézus az egész világ bűneiért meghalt.
Csodálatos volt, amikor valaki megosztotta velem az ApCsel 4,12
szavait, és elfogadtam Jézust személyes Megváltómnak. A Krisztussal
való találkozás megváltoztatta az életemet.

Imádság: Megváltó Istenünk, segíts, hogy megoszthassuk Krisztus
evangéliumát a körülöttünk lévőkkel. Ámen.

Hogyan változtatta meg életemet a Krisztussal való találkozás?
Pramila Barkataki (Uttar Pradesh, India)

IMÁDKOZZUNK A MISSZIÓS KÓRHÁZAKBAN SZOLGÁLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról