Csendes Percek január 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 15., H, 03:41:03 CET


            2007. január 15. hétfő            

Mt 25,31-46.

31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az
angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32 Összegyűjtenek eléje
minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor
elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb keze felől, a
kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így szól a király a
jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ
kezdete óta számotokra elkészített országot. 35 Mert éheztem, és ennem
adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és
befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és
meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37 Akkor így
válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy
enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38 Mikor
láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy
felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg." 41 "Akkor szól a bal keze felől
állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak
elkészített örök tűzre. 42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem,
szomjaztam, és nem adtatok innom, 43 jövevény voltam, és nem fogadtatok
be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben
voltam, és nem látogattatok meg. 44 Akkor ezek is így válaszolnak neki:
Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy
mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45
Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg
ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46 És ezek
elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

             A SZOLGÁLAT ÁLDÁSA
             

A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek
ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek
meg. (Mt 25,40)

Abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy egy non-profit klinikán
dolgozhatok önkéntesként. A gyógyszertári részlegen vagyok, úgynevezett
belső munkálatokat végzek, azaz kikérdezem a betegeket
szükségleteikről, és megpróbálok a helyzetükre valamilyen megfelelő
megoldást keresni. Sok testileg, lelkileg, szellemileg leromlott
állapotú emberrel találkozok, sok esetben mi vagyunk az utolsó esély
számukra, hogy valamilyen egészségügyi ellátást kaphassanak.
Szívem minden rezdülésével próbálom korlátozott lehetőségeink közül a
legjobbat megtalálni. Miközben hallgatom történeteiket, és szemükbe
nézek, próbálom a lehető legjobb megoldást megkeresni gyógyulásukra,
hogy reményt és megnyugvást is találjanak. Rájöttem, nem az a fontos,
hogy ők mit látnak bennem, hanem hogy én úgy tudjak rájuk tekinteni,
mint akikben Krisztus lakozik. Ők Isten gyermekei, Krisztusban
testvéreink. Áldottak vagyunk, mert szolgálhatjuk őket, ahogy Krisztus
is tette. Ő mondta: "Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten
országa" (Lk 6,20).

Imádság: Köszönjük Istenünk, hogy lehetőséget adsz a mások
szolgálatára. Segíts, hogy a szükséget szenvedőkben mindig Krisztust
lássuk meg. Ámen.

Testvéreinknek szolgálni Isten adta kiváltság és öröm.
Bill Poehling (Oklahoma, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK NINCS LEHETŐSÉGÜK AZ EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁSRA!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról