Csendes Percek január 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 14., V, 03:41:01 CET


           2007. január 14. vasárnap            

Préd 3,1-15.

1 Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég
alatt.
2 Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak.
Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény
kitépésének.
3 Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan
az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek.
4 Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan
az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak.
5 Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek
összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az
öleléstől való tartózkodásnak.
6 Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek.
Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak.
7 Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak.
Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek.
8 Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek.
Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének.
9 Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? 10 Láttam azokat a
bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek, hogy bajlódjanak
velük. 11 Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az
örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem
tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.
12 Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mint ha örül az ember, és a maga
javára törekszik egész életében. 13 De az is Isten ajándéka, hogy az
ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából. 14 Rájöttem, hogy
mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való,
és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.
15 Ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt; és az Isten
előkeríti azt, ami tovatűnt.

             AMIKOR VÁRNI KELL
             

Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég
alatt. (Préd 3,1)

Egy nehéz váláson mentem keresztül 29 éves koromban, egyedül maradtam
egy 4 éves gyermekkel, visszaköltöztem a szüleimhez, és megpróbáltam
állást keresni. Mindez hét hónap leforgása alatt. Reméltem, hogy
találok valamilyen rugalmas időbeosztású munkát, hogy a gyermekem
életrendjéhez is tudjak alkalmazkodni.
Az álláskeresés türelemjáték. Néha arra gondoltam, lesz-e vajon
életemben megint valamilyen biztos pont. Elkezdtem a fenti ige szavait
megérteni: mindennek rendelt, megszabott ideje van. Ideje van a
várakozásnak. A várakozás alatt az ember megtanul Istenre hagyatkozni
és az ő ideje szerint élni. A sok nehézség után arra használtam ki ezt
az időt, hogy helyreállítsam imaéletem, pihenjek és megújuljon hitem.
Isten "szépen megalkotott mindent a maga idejében." (Péld 3,11) Bíztam
abban, hogy Isten kegyelme által jobb napok jönnek majd családunk
számára.

Imádság: Drága Urunk, taníts türelmesnek lenni, és bízni benned minden
időben, és minden körülmények között. Ámen.

Isten ideje szerint élni, néha várakozással jár együtt.
Adalina Ríos de León (Puerto Rico)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK VÁLÁSON MENNEK KERESZTÜL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról