Csendes Percek január 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 12., P, 03:41:02 CET


            2007. január 12. péntek            

ApCsel 2,40-47.

40 Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket:
"Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!" 41 Akik pedig
hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. 42 Ezek pedig kitartóan részt
vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és
az imádkozásban. 43 Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok
által sok csoda és jel történt. 44 Mindazok pedig, akik hittek, együtt
voltak, és mindenük közös volt. 45 Vagyonukat és javaikat eladták,
szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. 46 Napról
napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és
amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel
részesültek az ételben; 47 dicsérték az Istent, és kedvelte őket az
egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az
üdvözülőkkel.

               HALADÁS
                

Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a
templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta
szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket
az egész nép. (ApCsel 2,46-47)

Házasságunk 36 éve alatt tízszer költöztünk a férjemmel. A fő ok mindig
az állásunk megváltozásával volt összefüggésben.
A költözéssel kapcsolatos felfordulást egész jól bírom. Egy eset
kivételével, nyugtalanságomat mindig legyőzték az új lehetőségek. Az
ország különböző tájain új emberekkel ismerkedtünk meg, és minden új
helyen megvolt az a kihívás, hogy keressük meg a hívők közösségét, és
váljunk részévé a gyülekezetnek.
Az élet mindig egy kaland; akár gyökértelenek vagyunk a sok vándorlás
miatt, akár egy helyen cövekeltünk le. Ha Krisztust befogadjuk,
lehetőségünk van arra, hogy tanuljunk és növekedjünk. Új emberekkel
találkozunk, akármerre szolgáljuk az Urat. A nyugtalan szív
lecsendesül, amikor másokkal összejövünk az Urat dicsérni. Isten látja
jövésünket és menésünket, akár a szomszédba, akár egy másik földrészre
megyünk.

Imádság: Drága Urunk, akárhol is vagyunk, egyek lehetünk veled. Ámen.

Akármerre vet az élet, biztosak lehetünk, hogy Krisztus hazavezet
minket.
Linda Armstrong (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A VÁROSUNKBA ÉRKEZŐ ÚJ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról