Csendes Percek január 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2007. Jan. 5., P, 03:41:02 CET


            2007. január 5. péntek            

Róm 5,6-11.

6 Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus
értünk, istentelenekért. 7 Hiszen még az igazért is aligha halna meg
valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. 8 Isten azonban
abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt
értünk, amikor bűnösök voltunk. 9 Ha tehát már most megigazított minket
az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. 10 Mert
ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten
önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább
üdvözíteni fog élete által. 11 Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az
Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a
megbékélés ajándékában.

           ISTEN MEGELŐZŐ SZERETETE
           

De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel
minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt,
életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! (Ef
2,4-5)

Gyülekezetünk férfiaknak rendezett csendesnapján az egyik résztvevő
elmesélte élettörténetét. Bár messzire eltávolodott Istentől a bűn
útján, amikor végre mégis megfordult, Isten ott várt rá, és örömmel
fogadta.
Története emlékeztetett engem arra, amit még tudományra szomjas
ifjúként a mágnesről tanultam. Amikor két mágnes ellentétes pólusait
elkezdjük közelíteni egymáshoz, az egyik mágnes egy bizonyos pontnál
hirtelen átugorja a köztük lévő távolságot. Soha nem fáradtam bele,
hogy kilessem ezt a pillanatot, mindig elbűvölt ez a láthatatlan
vonzóerő.
Istenhez való kapcsolatunk is hasonló a mágnesek közötti vonzáshoz.
Néha távol érezzük magunkat Istentől, de ha megtesszük a legkisebb
lépést is a visszaúton, ott találjuk Istent, aki közel von minket
magához. Ez a láthatatlan vonzóerő az Isten szeretete, amely mindig
közel van, és vár ránk. Érezhetjük bár magunkat túl távol tőle, a
szakadék nem oly széles, mint amilyennek látszik. Legkisebb
rezdülésünkre, és elmozdulásunkra válaszképpen Isten magához vonz.
Figyelemmel kíséri életünket, és türelmesen várja, hogy az élet
irányába forduljunk.

Imádság: Istenünk, köszönjük feléd vonzó szeretetedet. Ámen.

Mielőtt ismertük volna Istent, ő ismert és szeretett minket.
Richard Lewis (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK A TUDOMÁNY IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról